Fotowoltaika: Jak wygląda przyłączenie instalacji fotowoltaicznej w praktyce?

Czy wiesz, że przy okazji korzystać z instalacji fotowoltaicznych, możesz starać się również o ulgę termomodernizacyjną, która pozwala uzyskać zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę poprzez redukcję obciążenia podatkiem PIT, w kwocie nawet 53 000 zł.  Pamiętaj również, że dzięki uczestnictwu w programie „Mój prąd”, możesz otrzymać dodatkowe 5 000 zł dofinansowania na zakup paneli słonecznych. 

Jeśli to wszystko już wiesz i przygotowujesz się do tej inwestycji, zapewne warto byłoby wiedzieć, jak wygląda w praktyce takie przyłączenie? Przygotowaliśmy informacje, krok po kroku zobacz, co Cię czeka! 

1/ 5 Wybór paneli fotowoltaicznych

Zastanawiasz się, w jakie panele fotowoltaiczne zainwestować?  Za jedne z najsolidniejszych  paneli słonecznych uważa się panele firm: LONGi Solar, JinkoSolar, Trina Solar, JA Solar, Risen Energy, GCL-SI czy Talesun. 

Wybór konkretnego sprzętu może okazać się niełatwym zadaniem, wybór jest spory, opinie w Internecie nie pomagają, dlatego my bazując na swoim kilkuletnim doświadczeniu wiemy, jakie panele doradzić widząc konkretną inwestycję.  Na rynku znajdziemy panele zarówno od światowych potentatów w dziedzinie nowych technologii, jak i te opatrzone mniej znaną u nas marką, al równie solidne. Dlatego zwracamy uwagę, aby nie wpaść w pułapkę marketingu, opierając swój wybór jedynie na opatrzonym logotypie! 

2/5 Montaż paneli fotowoltaicznych 

Dla wielu wydaje się prostym zabiegiem, ale niestety nie do końca tak jest. Polecamy skorzystać z usług sprawdzonej firmy, która zadba o wszelkie kwestia związane z bezpiecznym montażem  z zachowaniem technicznej poprawności i wszystkich zasad bezpieczeństwa. Kompetencje takiego podmiotu muszą zostać odpowiednio poświadczone, dla przykładu:

  • Certyfikat potwierdzający kwalifikację do instalowania odnawialnych źródeł energii;
  • Ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji;
  • Udokumentowane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Wspomniana na początku ulga termomodernizacyjna uwzględnia wydatki związane z montażem paneli fotowoltaicznych.

przeczytaj również: Fotowoltaika TOP 5 najważniejsze fakty na temat zielonej energii!

3/5 Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci

Kolejnym krokowiem ku uruchomieniu naszej instalacji fotowoltaicznej jest zgłoszenie podłączenie zamontowanej instalacji do sieci dystrybucyjnej, obsługiwanej przez wybraną przez nas spółkę energetyczną, może to być: PGE, Tauron, Enea, ENERGA.

Sposobów, w jaki możemy powiadomić operatora, jest kilka: osobiście, pocztowo, przez e-mail, poprzez formularz na stronie www.  Wymagany w tym celu zestaw i wzór dokumentów znajdziemy na stronie internetowej konkretnej firmy. Jeśli cały proces zlecasz nam, zajmiemy się tym osobiście. 

Co dalej?

Od dnia zgłoszenia, operator ma 30 dni na przyłączenie naszej zgłoszonej instalacji do swojej sieci dystrybucyjnej. Najdalej po tym czasie zjawi się u nas przedstawiciel firm, celem bezpłatnego zamontowania licznika dwukierunkowego. 

Po zatwierdzeniu u operatora

Od teraz, nadwyżki wyprodukowanej przez nas energii zostaną odprowadzone do operatora sieci i magazynowane w ramach jego infrastruktury, a w przeciwnym kierunku realizowany będzie zwrotny pobór tych nadwyżek oraz odbiór energii na wzór tego tradycyjnego, w razie gdybyśmy chcieli zakupić porcję prądu spoza naszego prosumenckiego konta.

Przeczytaj: Program Mój Prąd, poznaj 5 najczęstszych błędów we wnioskach!

4/5 Weryfikacja zgłoszenia przez operatora

Jeżeli wniosek o przyłączenie instalacji do sieci nie zawierał błędów, w ciągu kilku dni od daty wymiany licznika otrzymamy od operatora sieci elektroenergetycznej tzw. certyfikat przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji, w którym zostaną potwierdzone dane techniczne naszego sprzętu oraz możliwość świadczenia usługi dystrybucji przez firmę energetyczną. Formalności powinny zakończyć się na tym etapie. 

Podłączenie w trybie jedynie zgłoszenia jest możliwe, o ile moc mikroinstalacji nie przekracza poziomu określonego w warunkach przyłączenia, właściwych dla danego budynku. 

Jeśli planujesz więc założyć instalację o mocy większej, niż wynikałoby to warunków przyłączeniowych, zapisanych w Twojej umowie o świadczenie usług dystrybucji, nie możesz poprzestać tylko na zgłoszeniu. Podobnie ma się sprawa, jeżeli nieruchomość na etapie zgłoszenia w ogóle nie posiada przyłączenia do sieci.

Upewnij się, czy panele słoneczne, które chcesz założyć, spełniają definicję mikroinstalacji prosumenckiej przewidzianej prawem. Mówi ono o

instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.”

Pamiętaj, że energię możesz produkować wyłącznie na swoje potrzeby. W przypadku gdy prowadzisz firmę – wytwarzanie energii nie może stanowić źródła działalności gospodarczej. W przeciwnym razie utracisz status „prosumenta”, a jako „wytwórca energii w mikroinstalacji” nie zostaniesz objęty systemem opustów.

5/5 Podpisanie umowy z operatem

Ostatni etap stanowi podpisanie właściwej umowy dystrybucyjnej z operatorem, w której opisane zostaną szczegółowe warunki sprzedaży i/lub odbioru nadwyżek energii. Po zawarciu umowy, w uzgodnionym terminie nastąpi wymiana liczników na dwukierunkowe. 

Od teraz jesteśmy wolni od rachunków za prąd, obowiązuje nas jedynie ewentualna dopłata za energię spoza zmagazynowanej uprzednio puli oraz stała, niewielka opłata za usługę dystrybucji.

Co dzieje się w kolejnych miesiącach?

  • Operator sieci będzie przesyłał nam informację na temat bilansu energii w danym okresie rozliczeniowym. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instalacji fotowoltaicznych, zamówić bezpłatny kosztorys, napisz lub zadzwoń do nas!

 

Oddaj formalności w ręce specjalistów!

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o.ul. Nowoursynowska 101 D Warszawa

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________