Modernizacja układów pomiarowych

Jeśli jesteś dużym odbiorcą prądu (II, III i IV grupa przyłączeniowa, grupy taryfowe A i B) układ pomiarowy jest Twoją własnością i wszelkie modernizacji wykonujesz na swój koszt.

Po co to robić?

Aby móc zmienić dostawce prądu i dzięki temu zmniejszyć jego cenę. Jednak aby zmienić dostawcę prądu układ pomiarowo – rozliczeniowy musi być dostosowany do zasady TPA (Third Party Access).

Co to jest zasada TPA (Third Party Access)?

To zasada dostępu stron trzecich do sieci dystrybucyjnej. Gdy Twój system pomiarowy spełnia zasadę TPA możesz wybierać dowolnego sprzedawcę energii i jednocześnie nadal korzystać z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego.

Proces zmiany sprzedawcy:

 • Należy uzyskać warunki techniczne

Zwracamy się do Twojego lokalnego dystrybutora energii o wydanie warunków technicznych na przystosowanie danego układu do zasady TPA.

 • Wycena modernizacji

W celu uzyskania wstępnej wyceny modernizacji ukladu pomiarowego należy przesłać do nas:

 1. warunki techniczne otrzymane od lokalnego dystrybutora,
 2. schemat techniczny układu pomiarowego,
 3. zdjecia tablicy licznikowej oraz licznika,
 4. opcjonalnie: zdjęcie przekładników prądowych i napięciowych,
 5. opcjonalnie: zdjęcie tabliczek znamionowych liczników,
 6. charakterystykę energetyczną: OSD, moc umowna, grupa taryfowa.
 • Przygotowanie kosztorysu i uzgodnienia projektu

Przygotowana wycena zawiera:

 1. Kosztorys zawierający wszystkie koszty związane z techniczną stroną modernizacji układu pomiarowego do zasady TPA.
 2. Projekt techniczny – projekt należy opracować i uzgodnić z lokalnym Operatorem wraz z odbiorem technicznym, z potwierdzeniem prawidłowego przystosowania układu do zasady TPA

Koszty modernizacji układów pomiarowych:

Od 10 do 35 tysięcy złotych

Średni koszt modernizacji układów pomiarowych dla Klientów korzystających ze średniego napięcia wynosi od 10 000 do 35 000 zł netto. Jest to koszt jednorazowy i konieczny do poniesienia, w perspektywie ogólnokrajowej wymiany liczników na elektroniczne -wymagania OSD oraz stosowne zapisy Prawa Energetycznego.

 Zwrot z inwestycji od 6 do 12 miesięcy

Z naszego doświadczenia, jak i analizy rynku cen odbiorców (którzy nie przystosowali układów zgodnie z zasadą TPA) wynika, że nakłady poniesione na modernizację zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy i zależne są od wysokości obecnych cen sprzedaży zaproponowanych przez lokalnych dystrybutorów energii. Dodatkowo, dzięki instalacji nowego układu, można również zastosować urządzenia do monitoringu parametrów zużycia energii, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia oszczędności poprzez efektywne zarządzanie energią elektryczną w danym przedsiębiorstwie.

Sposoby finansowania

 • Bez nakładów inwestycyjnych

Specjalnie dla naszych Klientów wraz z wybranymi sprzedawcami energii elektrycznej przygotowaliśmy unikatowym produkt, który umożliwia połączenie modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego ze zmianą sprzedawcy energii i wliczenie kosztów modernizacji układu do cen energii elektrycznej.

 • Leasing lub kredyt

Dodatkowo wraz z naszym partnerem finansowym znajdziemy dla Państwa najlepsze produkty finansowe – leasing, kredyt.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola