Program Mój Prąd, poznaj 5 najczęstszych błędów we wnioskach!

Program Mój prąd to jedna z najbardziej popularnych dotacji na eko energię. Niestety wiele osób nie otrzymuje jej poprzez braki formalne, według danych NFOŚiGW co 6 wniosek o dotacje z programu Mój Prąd jest odrzucany! Dlaczego? Wypełniający  popełniają proste błędy oraz nie czytają zasad programu! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odrzucił w tej sposób już ponad 1,3 tys. wniosków, za to 5 tys osób otrzymało już dotację na fotowoltaikę! 

Mamy doświadczenie w wypełnianiu wniosków dla naszych Klientów, często zgłaszają się do nas na etapie uzupełniania dokumentacji, lub po procesie odrzucenia, stąd wiemy jakie błędy popełniają! Dzisiaj napiszemy Ci o tym, na co warto zwrócić uwagę podczas ich wypełniania! 

Większość złożonych wniosków szybko i sprawnie przechodzi procedurę weryfikacyjną. Niestety cześć z nich jest odrzucana, głównie dlatego, że nie spełnia wszystkich warunków programu. Jakie są te wymogi? Dotacje wysokości maksymalnie 5 tys. zł są skierowane do osób fizycznych, które wykorzystują energię z mikroinstalacji przede wszystkim na własne potrzeby. Taka instalacja fotowoltaiczna nie może być mniejsza niż 2 kW i większa niż 10 kW. Dotacja może pokryć maksymalnie połowę kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5000,00 zł), do których zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji. Co ważne, inwestycja powinna być dokonana po 23 lipca tego roku. Dowodem na to jest zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej. Jeśli ktoś posiada kilka domów, na każdym z nich może postawić oddzielną instalację.

Przeczytaj również: Dotacja „Mój Prąd” 17 pytań i odpowiedzi!

Data

Jak się okazuje, do najczęstszych błędów popełnianych przez osoby starające się o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd jest nieprawidłowa data dokonania płatności. Zgodnie z zasadami programu, płatność za inwestycję nie może być dokonana przed 23 lipca 2019 roku. Jest to data, kiedy ogłoszono program Mój Prąd.

Co jeśli wnioskujący o dotację, zapłacił przed 23 lipca zaliczkę, a całość płatności uregulował potem, już po zakończeniu inwestycji? Nadal może ubiegać się o dotację, ale koszty poniesione przed 23 lipca nie będą zaliczone do kwalifikowanych. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019 roku (łącznie z tym dniem).

OSD

Do najczęstszych błędów należy brak potwierdzenia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. To wymóg konieczny do ubiegania się o dotację. Przyłączenie do sieci jest dowodem na zakończenie inwestycji., dlatego bez tego wniosek jest odrzucany.

RODO

Kolejny błąd tak prosty a zarazem trudny, czyli RODO! Mowa o klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców programu Mój Prąd. Wniosek powinien zawierać regulacje o ochronie danych osobowych (RODO). Składający online mają łatwiej, ponieważ w formularzu jest wymóg odhaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysyłając wniosek pocztą lub składając go osobiście w siedzibie NFOŚiGW należy pamiętać o podpisaniu zgody RODO.

Załączniki

Niestety wnioskujący często zapominają o załącznikach do wniosku. Dla przypomnienia jest to:

  • zaświadczenie z OSD,
  • oświadczenie RODO,
  • kopia faktury,
  • dowód zapłaty lub też oświadczenie o wykonaniu instalacji samodzielnie,
  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji. 

Dowody

O co chodzi? O brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie za instalację. W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej przez bank, można przedstawić potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona. Może to być oświadczenie wykonawcy, że jego faktura jest zapłacona w całości lub kopia faktury z adnotacją „zapłacono przelewem”.

Oświadczenie o dokonanej zapłacie dotyczy przypadku gdy zapłata nie nastąpiła za pomocą przelewu z konta tylko gotówką. Wnioskodawca oświadcza,  że za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką.

To by było na tyle, 5 błędów podczas składania wniosku do Programu Mój Prąd, mamy nadzieję, że nie popełnisz ich, a Twoja instalacja będzie cieszyć nasze oko! 

 

Chcesz zamontować panele w swoim domu?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________