Audyt Efektywności Energetycznej w firmie

0
czy wiesz, że co tyle musisz wykonać audyt w swojej firmie?
control-427512_1920

Potencjalne oszczędności

Do

0 %
dla przemysłu

Do

0 %
dla handlu i usług

Doradcy Energetyczni jako pierwsza firma w Polsce a może i w Europie udostępnia usługę, która zmieni Twój dotychczasowy licznik energii w urządzenie inteligentne monitorujące zużycie oraz prognozujące rachunki za prąd.

save-3402476_1920

Audyt energetyczny, ale po co?

Obowiązek ustawowy

Brak audytu do 30.09.2017 r. i niewykonanie go po 4 latach, to kara w wysokości 5% przychodów.

Oszczędności w zużyciu energii

Poprzez eliminowanie jej strat, które wykazane są w audycie.

Dodatkowe dochody

Poprzez pozyskiwanie własnej energii np. ze słońca.

System zarządzania energią

Będący częścią certyfikacji ISO 50 001

Obowiązek, który warto wykonać rzetelnie. Co przygotowujemy dla Ciebie:

  • Inwentaryzacja techniczno-budowlana mająca na celu dokładne opisanie badanego obiektu.
  • Zebranie wszystkich niezbędnych danych w tym ewentualnych pomiarów faktycznych do dalszych etapów analizy.
  • Ocena stanu technicznego przed modernizacją, ocenie podlegają wszystkie elementy obiektu.
  • Dokonanie niezbędnych pomiarów technicznych.
  • Dobór Technologii i analiza porównawcza.
  • Ocena opłacalności sugerowanych usprawnień – zestawienie parametrów i kosztów.
  • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia, który będzie zapewniał satysfakcjonujące oszczędności przy osiągalnym zaangażowaniu finansowym.
  • Opis techniczny optymalnego wariantu przewidzianego do realizacji – opis robót, dalszych działań.

Kto jest zobowiązany go wykonać?

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w 2 ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

  • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników
  • osiągnęło roczny obrót netto większy niż 50 mln euro oraz suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.

Świadectwo efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Klienci, którzy w wyniku działań np. rekomendowanych w audycie, poprawią efektywność energetyczną powyżej 10 TOE (Tona Oleju Ekwiwalentnego) otrzymają białe certyfikaty, którymi będą mogli obracać na rynku.

Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/TOE (tona oleju ekwiwalentnego), następnie waloryzacja 5% co roku.

Jeśli ostatni audyt w firmie, wykonany został w 2017 roku, to w 2021 należy go powtórzyć.

Skontaktuj się z nami w celu weryfikacji, aby nie otrzymać kary 5% przychodu za niewykonanie audytu dla firmy.

+48 22 370 29 70

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl