Tani prąd dla instytucji publicznych

library-488690_1920.jpg

Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu energii elektrycznej czynnej w trybie przetargu nieograniczonego. Oferują profesjonalne doradztwo energetyczne: wsparcie lub przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej.

Działamy zgodnie z regulacjami dotyczącymi procedur zakupu energii:

 • Ustawa Prawo Energetyczne.
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.

 

Wsparcie Doradcy Energetycznego

Formalności bierzemy na siebie

Przygotujemy pełną dokumentację niezbędną do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej do Państwa obiektów w trybie konkurencyjnego zamówienia.

Przeprowadzimy za Was przez pełną procedurę zakupu energii elektrycznej:

 1. przeprowadzimy wstępny audyt energii elektrycznej,
 2. zaproponujemy strategię zakupu energii elektrycznej (raportem i wnioskami z audytu),
 3. przygotujemy procedurę przetargową, harmonogram oraz niezbędne daty,
 4. opracujemy pełną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności:
   • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
   • formularz oferty
   • formularz cenowy,
   • stosowne oświadczenia dla Wykonawców,
   • wzór umowy zakupu energii elektrycznej (najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez wykonawców część SIWZ),
   • opracujemy kryteria oceny ofert,
 5. skutecznie ogłosimy przetarg (poinformowanie i zmotywowanie potencjalnych oferentów do przystąpienia do niego),
 6. kompleksowo pomożemy w odpowiedziach na ewentualne pytania w trakcie postępowania przetargowego,
 7. możemy uczestniczyć w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
 8. możemy nadzorować zmianę sprzedawcy energii (w wyniku pomyślnego przetargu).

Mówi się, że publiczne pieniądze wydaje się najłatwiej.

My tak nie uważamy.

Wybierz tańszy prąd – poczuj się bezpiecznie, zostaw swój numer telefonu, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu z Twoim Opiekunem lub jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem zapraszamy do kontaktu z Biurem.

+48 22 370 29 70

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl

Umowa z Doradcą Energetycznym - fotowoltaika