Tani prąd dla instytucji publicznych

Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu energii elektrycznej czynnej w trybie przetargu nieograniczonego. Doradcy Energetyczni oferują profesjonalne wsparcie lub przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej.

Działamy zgodnie z regulacjami dotyczącymi procedur zakupu energii:

 • Ustawa Prawo Energetyczne.
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.

 

 

Wsparcie Doradcy Energetycznego

Formalności bierzemy na siebie

Przygotujemy pełną dokumentację niezbędną do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej do Państwa obiektów w trybie konkurencyjnego zamówienia.

Przeprowadzimy Was przez pełną procedurę zakupu energii elektrycznej:

 1. przeprowadzimy wstępny audyt energii elektrycznej,
 2. zaproponujemy strategię zakupu energii elektrycznej (raportem i wnioskami z audytu),
 3. przygotujemy procedurę przetargową, harmonogram oraz niezbędne daty,
 4. opracujemy pełną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności:
   • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
   • formularz oferty
   • formularz cenowy,
   • stosowne oświadczenia dla Wykonawców,
   • wzór umowy zakupu energii elektrycznej (najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez wykonawców część SIWZ),
   • opracujemy kryteria oceny ofert,
 5. skutecznie ogłosimy przetarg (poinformowanie i zmotywowanie potencjalnych oferentów do przystąpienia do niego),
 6. kompleksowo pomożemy w odpowiedziach na ewentualne pytania w trakcie postępowania przetargowego,
 7. możemy uczestniczyć w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
 8. możemy nadzorować zmianę sprzedawcy energii (w wyniku pomyślnego przetargu).

 

Mówi się, że publiczne pieniądze wydaje się najłatwiej. My tak nie uważamy. Poczuj się bezpiecznie, zostaw swój numer telefonu, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź czy warto

Wpisz swój numer, oddzwonimy: