Mój Prąd – dotacja do instalacji fotowoltaicznej

Rządowy program dofinansowania do fotowoltaiki „Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, które zainwestowały bądź zamierzają inwestować w instalacje fotowoltaiczne.

Aktualny piąty nabór do programu rozpoczął się 22 kwietnia i potrwa do 22 grudnia 2023 lub do wyczerpania środków.

Dofinansowaniem zostaną objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2kW do 10kW, a samo dofinansowanie na instalację może łącznie wynieść nawet do 26 000 zł! Dodatkową dotację można uzyskać na montaż pompy ciepła, o ile jednocześnie zgłoszona zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Mój Prąd - najważniejsze założenia

Ile wynosi dotacja z programu Mój Prąd?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej, i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi.

Przykładowe warianty dotacji, które można uzyskać:

 1.  Tylko instalacja fotowoltaiczna – do 6000 zł.
 2.  Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii i EMS – do 26 000 zł
 3.  Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła powietrze/woda – do 26 400 zł
 4.  Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii i EMS oraz pompa ciepła powietrze/woda – do 45 400 zł

 

Instalacja fotowoltaiczna może pokryć nawet 100% zapotrzebowania pompy ciepła na energię elektryczną, co pozwala drastycznie zredukować koszty ogrzewania. Doradcy Energetyczni są w stanie wykonać kompleksowo taką instalację.

 • Beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne na umowie kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji;
 • Termin składania wniosków to 22 grudnia roku 2023;
 • Wnioski o dofinansowanie można składać przez Profil Zaufany i jest to najprostsza metoda, nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej;
 • Moc instalacji musi mieścić się w przedziale od 2kW do 10 kW;
 • Dofinansowanie obejmie tylko prosumentów, którzy przejdą na nowy system rozliczeń net-billing;
 • Mój Prąd obejmie także instalacje, które już otrzymały wcześniejszą dotację Mój Prąd, o ile przejdą na nowy system rozliczeń;
 • Dotacja Mój Prąd nie może łączyć się z dotacją z programu Czyste Powietrze, ale łączy się z ulgą termomodernizacyjną (odliczenie od podatku);
 • Dotacja obejmuje dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo także na pompę ciepła, magazyn energii i system zarządzania energią;
 • Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań;
 • Pełen regulamin dofinansowania znajduje się na stronie https://mojprad.gov.pl/

Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing
 2. Faktury za zakup i montaż instalacji PV oraz dodatkowych urządzeń
 3. Potwierdzenia dokonania płatności
 4. Zaświadczenie OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej
 5. W przypadku dodatkowych urządzeń poza PV – protokół odbioru

Doradcy Energetyczni pomagają w uzyskaniu środków, a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w ciągu miesiąca.

 • Wykonujemy bezpłatną analizę zapotrzebowania na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła na dla naszych klientów;
 • Na podstawie analizy dobieramy instalację PV oraz ew. pompy ciepła i przygotowujemy ofertę;
 • Współpracujemy z bankami oferującymi dogodne kredyty lub leasingi;
 • Kompleksowo wykonujemy montaż instalacji PV oraz pomp ciepła;
 • Wysyłamy zgłoszenie w imieniu klienta do OSD (operatora sieci energetycznej);
 • Po zgłoszeniu zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy (bądź programuje już istniejący licznik);
 • Pomagamy również przy wypełnianiu wniosków podczas ubiegania się o dotację Mój Prąd;
 • Nasze instalacje PV są objęte 5-letnią rękojmią na montaż i jakość wykonania!

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola