Program „Czyste powietrze”

Jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymiana starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, kolektory słoneczne
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • rekuperację – wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Na przykład na realizację inwestycji wymiany kotła na ekogroszek na pompę ciepła powietrze-woda można uzyskać dofinansowanie w wysokości 19 400 zł. Dodatkowo na realizację instalacji fotowoltaicznej można dostać 6000 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl

pompa ciepła program moje ciepło

Do kogo skierowane jest dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Dofinansowanie adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł netto.

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowych nie przekraczają określonej kwoty w przeliczeniu na osobę, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem spełnienia określonego limitu przychodu.

Nowe zasady od stycznia 2023

Od stycznia zasady dofinansowania w programie Czyste Powietrze ulegają zmianie i będzie możliwość uzyskania wyższych dotacji. Program obejmuje dotacje na wiele różnych rodzajów urządzeń i rozwiązań, w tym na pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

Zmiany obejmują między innymi:

 • Zwiększenie limitu dochodowego do 135 000 zł rocznie
 • Zwiększenie dotacji na pompy ciepła powietrze-woda w klasie A++ do 19 400 zł
 • Zwiększenie dotacji na pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzatory) do 4 400 zł
 • Zwiększenie dotacji na fotowoltaikę do 6 000 zł
Program Czyste Powietrze – nowe zasady 2023

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

Warunki dofinansowania

 • Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego.
 • Dotacja przyznawana i wypłacana jest przez WFOŚIGW swoim działaniem obejmujący teren województwa, w którym modernizowany budynek jest zlokalizowany.
 • Wypłacenie środków nastąpić może w całości lub w maksymalnie 3 częściach na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub Beneficjenta w terminie do 30 dni.
 • Wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystane do termomodernizacji muszą być fabrycznie nowe.
 • Dofinansowanie nie jest udzielane na przedsięwzięcia, w których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. 
 • Ubiegać się można również o dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • W sytuacji wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym dotacja przysługuje osobno na każdy z tych lokali.
 • Nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia, na które Beneficjent otrzymał już dofinansowanie w ramach programu „Stop Smog”
 • Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu ProgramuOkres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Skorzystaj z dofinansowania z Doradcami Energetycznymi

Doradcy Energetyczni pomogą Ci wymienić stare źródło ciepła (np. kocioł na ekogroszek) na nowoczesną pompę ciepła. Zajmujemy się także montażem instalacji fotowoltaicznych, co pozwala nam kompleksowo realizować inwestycję: pompa ciepła + fotowoltaika. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu środków z programu Czyste Powietrze, a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola