Kompensacja Energii Biernej

Energia bierna czyli bezczynna

 • Energia bierna to energia, która jest dostarczana do Twojej firmy, a której nie zużywasz do zasilania urządzeń. To część energii, która bezczynnie pulsuje między źródłem energii a Twoją firmą.
 • Wielkość opisanej wyżej energii biernej (tej której nie zużywasz) jest tolerowana przez operatorów sieci energetycznych w granicach ustalonego współczynnika mocy (zazwyczaj 0,4 T).
 • Po przekroczeniu dopuszczalnej wielkości mocy biernej naliczane są opłaty.
 • Zastosowanie stosownych urządzeń tzw. kondensatorów – niweluje te opłaty.

Ile kosztuje moc bierna?

 • Koszt opłaty za moc bierną

Nieskompensowana energia bierna wiąże się z niepotrzebnymi wydatkami – czasami przekraczającymi nawet 30% rachunków za dystrybucję!

 • Koszt większego zużycia urządzeń

Skuteczne jej wyeliminowanie pozwoli nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale przyczynić się również do skuteczniejszej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Jak ograniczyć ilość mocy biernej?

Kompensacja energii biernej indukcyjnej:

 • Źródłami mocy biernej inducyjnej są np. zainstalowane silniki indukcyjne, zainstalowane transformatory w sieci.
 • Instalacja kondensatorów energii biernej indukcyjnej ma na celu zredukowanie wielkości pobieranej mocy biernej.

Kompensacja energii biernej pojemnościowej:

 • Źródłami energii biernej pojemnościowej są np. rozległe linie kablowe będące pod ciągłym napięciem, systemy podtrzymania energii dużej mocy.
 • Kompensacja energii biernej pojemnościowej polega na zainstalowaniu układu dławików kompensacyjnych z automatyczną regulacją mocy kondensatora.

Jak obliczyć, czy i ile płacimy kar za energię bierną?

 • Zacznij od ustalenia poziomu współczynnika mocy (tg fi)
 1. Znajduje się na fakturze za dystrybucję w polu „Ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej czy pojemnościowej” (tg fi).
 2. Jeżeli współczynnik zarejestrowany w rzeczywistości jest wyższy niż ten z umowy z dostawca energii na fakturze pojawią się kary.
 • Przykład kalkulacji strat:

Współczynnik umowny – 0,4
Współczynnik zarejestrowany – 1,02

 

Co oznacza, że Klient oddał dystrybutorowi energii w okresie pięciu lat za pobraną moc bierną nowe mieszkanie lub luksusowy samochód.

Koszty kompensacji energii biernej

Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci.

 

Pomiary i analiza za 1zł

Przy zakupie i montażu naszego urządzenia, koszt pomiaru mocy biernej (indukcyjnej i pojemnościowej) to 1 zł. Oferta ważna tylko 10 dni.

 • Cennik pomiarów mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej analizatorem sieci:
 1. Pomiary mocy biernej indukcyjnej (pobranej) – 650 zł za każdy punkt pomiarowy.
 2. Jeżeli współczynnik zarejestrowany w rzeczywistości jest wyższy niż ten z umowy z dostawcą energii na fakturze pojawią się kary.
 • Po dokonaniu pomiarów otrzymasz:
 1. Wyniki pomiarów wraz z analizą.
 2. Rekomendację rodzaju i mocy urządzenia kompensującego moc bierną.
 3. Rekomendację rozbudowy.
 4. Ofertę na pracę wykonania instalacji.

 

Możliwość wliczenia kosztów urządzeń kompensujących w cenę energii

Jeśli zdecydujesz się na zakup energii elektrycznej, to usługi kompensacji mogą być wliczone w cenę lub inwestycja może być spłacana w ratach.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, odezwiemy się z optymalną ofertą!

Co Cię interesuje?
Powyższa zgoda jest wymagana. * Wymagane pola