Dopłaty 21% do paneli fotowoltaicznych w premii termomodernizacyjnej!

W kwietniu w życie weszła ustawa  o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wprowadziła wyższą premię termomodernizacyjną za montaż w budynkach odnawialnych źródeł energii, w tym oczywiście paneli fotowoltaicznych. Premia wyniesie aż 21% kosztów inwestycji. Co ciekawe, właściciele domów jedno oraz wielorodzinnych mogą z niej skorzystać, nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Co wprowadza nowa ustawa z 12 kwietnia 2020 roku?

Po pierwsze premia termomodernizacyjna została uproszczona oraz podniesiona. Celem jest zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych i gmin do inwestycji w oszczędność energii i OZE. Wyższą dotację będzie można otrzymać między innymi, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane panele fotowoltaiczne. Warunkiem jest jednak zaciągnięcie kredytu i szczegółowe rozliczenie oszczędności energii w audycie energetycznym. Ważne: pieniądze są wypłacane na końcu całej inwestycji.

Wsparcie inwestycji gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego w formie spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Na początku kwietnia 2020 roku, BGK miał na ten cel aż 146 mln zł. Co ciekawe nie ma tutaj takich ograniczeń kwotowych jak w programie Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Warto wspomnieć, że dotychczas średnia premia termomodernizacyjna wynosiła ok. 50 tys. zł, po tych zmianach w programie może być większa. 

Kto może  otrzymać środki z premii termomodernizacyjnej?

Właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej samorządów oraz sieci i lokalnych źródeł ciepła.  Dla przykładu skorzystać może zarówno dom jedno-wielorodzinny, ale również hotel, dom opieki społecznej, czy plebania. 

Jaki cel ma premia termomodernizacyjna? 

Po pierwsze i najważniejsze, oszczędność energii, inwestycja ma prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, szacuje się, że ma ona wynieść od 10 do 35%. 

Co z panelami fotowoltaicznymi?

Program uwzględnia również instalację paneli fotowoltaincznych, co ważne premia przysługuje tylko przy zaciągnięciu kredytu, który pokryje przynajmniej 50 %  kosztów inwestycji. To oznacza, że z premii nie skorzystają, osoby realizujące termomodernizacją wyłącznie z własnych środków. Kredyt musi wynosić nie mniej niż wysokość premii. BGK przyznaje podstawową premię termomodernizacyjną w wysokości 16 % kosztów inwestycji. Kwota wzrasta do 21 % gdy z termomodernizacją w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE. W koszty wlicza się zarówno termomodernizację, zakup oraz montaż mikroinstalacji. Moc instalacji musi wynieść od 1 kW / 6 kW w zależności od rodzaju budynku. Moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW lub 150 kW mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

Dodatki!

  • Dla bloków z wielkiej płyty, przysługuje również dodatkowa premia 50% kosztów, przy termomodernizacji, za połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych.
  • Gminy, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa, mogą sięgnąć po wyższe premie remontowe,  50 -60 % kosztów inwestycji w przypadku komunalnych budynków mieszkalnych. 

Od czego zacząć? 

Audyt

  • Podstawowym warunkiem rozpoczęcia prac, jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który ma podpisaną z BGK umowę, banków jest kilka. 

Bank

  • Decyzję o udzieleniu kredytu bank podejmuje zgodnie z własnymi procedurami. Inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych. Kredyt nie może być przeznaczony na refinansowanie poniesionych kosztów.

Wypłata

  • Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz audytem. BGK dodatkowo zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom, na jego podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii, a także o jej wysokości.