Produkt dla Gmin

Produkt dla gmn

Ostatnie lata przyniosły szereg  możliwości dla gmin w zakresie zarządzania zużywaną energią oraz rozwojem własnych źródeł wytwórczych.  Często jednak gminy zaniedbują tę możliwości, czy to ze względu na brak kompetencji, niechęć do rozwoju w tym kierunku, czy też poprzez brak świadomości potencjału jaki posiadają. Doradcy Energetyczni, chcąc wspierać lokalne samorządy w rozwoju czystej i dobrze zarządzanej energetyki wychodzą naprzeciw przygotowując dedykowany produkt dla gmin.

Produkt dla Gmin

Szeroka znajomość rynku oraz potencjału w nim zawartego skłoniła nas by wystąpić do samorządów lokalnych z naszymi usługami doradczymi w celu nie tylko obniżenia ich kosztów energii, ale również zmniejszenia uzależnienia od źródeł energii nieodnawialnej. W związku z tym przedstawiamy Produkt dla Gmin w skład którego wchodzi aż 5 produktów usług przygotowanych specjalnie  dla potrzeb samorządów gminnych:

1 Plany i strategie energetyczne

Ustawodawca nakłada na gminne samorządy wiele obowiązków związanych z energetyką. Takich jak przygotowywanie planów zaopatrzenia w ciepło czy planów gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu audytowego chętnie pomożemy kompleksowo przygotowywać analizy energetyczne, zarówno wymagane przepisami, jak wynikające z chwilowego zapotrzebowania gminy. Wszelakie działania prowadzone są zgodnie z wymaganiami ustaw oraz zaleceniami zawartymi w Polskich Normach.

2 Wsparcie w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Samorządy, jako organ państwowy wszystkie usługi i przedsięwzięcia musi realizować w oparciu o wymagania ustawy o zamówieniach publicznych. Często jednak wobec braku czasu i wiedzy w tym zakresie nie są one w stanie precyzyjnie przedstawić swoich wymagań. Otrzymują wtedy oferty niedopasowane cenowo i zakresowo do rzeczywistego zapotrzebowania. Współpracując z samorządem na etapie tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jesteśmy w stanie udzielić pełnego merytorycznego wsparcia, w tworzeniu precyzyjnych i jasno określonych zapisów. Pozwoli to na przeprowadzanie postępowania zgodnie z wymaganiami gminy przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań prawnych.

3 Fotowoltaika

Szeroko rozwijanym obecnie przez gminy zagadnieniem jest fotowoltaika. Czy to poprzez montaż paneli na działkach mieszkańców, na obiektach gminnych, czy też na przydrożnych słupach oświetleniowych, coraz więcej gmin rozwija się w tym zakresie. Dzięki współpracy z czołowymi producentami paneli chcemy zaoferować wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne, przy jednocześnie niskiej cenie.

4 Klastry Energii

Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii dała możliwość współpracy dla lokalnych samorządów i przedsiębiorstw w formie Klastrów Energii. Są to porozumienia  polegające na sprzedaży i zakupie energii wytworzonej lokalnie, bez konieczności przesyłu jej na duże odległości. Widząc w tym rozwiązaniu przyszłość oferujemy gminom wsparcie w opracowywaniu koncepcji funkcjonowania klastrów. Tworzeniu strategii ich działania oraz w zarządzaniu i rozliczaniu zużycia energii, czy to poprzez bycie Koordynatorem Klastra Energii, czy też poprzez przejęcie funkcji tylko doradczej. Kiedy to lokalni uczestnicy przejmują pełną kontrolę nad przedsięwzięciem.

5 Pozyskiwanie dofinansowania

Wiele z powyższych działań wymaga poniesienia przez samorządy nakładów finansowych, często zbyt dużych by realizacja przedsięwzięcia była możliwa. Jednakże dzięki naszemu wsparciu w pozyskiwaniu finansowania z funduszy krajowych i europejskich (jak RPO, POIŚ czy też programów NFOŚ) poprzez wykonywanie studiów wykonalności i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie gminy są w stanie dużo łatwiej realizować swoje plany inwestycyjne.

Dlaczego my

Jesteśmy obecni na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego już od 2012 roku i od samego początku chcieliśmy dawać naszym klientom szerokie spektrum produktów i usług. W ten sposób powstał niezależny broker Doradcy Energetyczni sp. z o.o. Współpracujemy z tysiącami firm zapewniając im już od lat najwyższy poziom efektywności kosztowo, energetycznej.  Nasz zespół tworzą eksperci wyspecjalizowani w zarządzaniu energią w firmach. Wykorzystując ich doświadczenie oraz odpowiadając na potrzeby rynku rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługi doradcze w zakresie energii. Spektrum naszych usług obejmuje szeroko rozumiany rynek energetyczny od audytów energetycznych i budowania strategii poprzez analizy opłacalności inwestycji i pomiary elektryczne. Współpracujemy z profesjonalistami z doświadczeniami inżynierskimi w obszarze: ciepłownictwa, oświetlenia, środków transportu, sprężonego powietrza, chłodnictwa i efektowności energetycznej budynków. Dysponujemy własnym sprzętem pomiarowym najwyższej klasy, co daje nam pewność jakości wyników.

Kontakt

Nasza wiedza i doświadczenie wykracza daleko poza wskazane tu zakresy współpracy i Doradcy Energetyczni dostosują swoją ofertę indywidualnie do potrzeb każdego klienta.  

Zapraszamy do kontaktu abyśmy mogli przedstawić wszystkie aspekty naszego Produktu dla Gmin.

  • 22 370 29 70 lub 570 650 170, lub:
  • na adres poczty elektronicznej do Pani Emilii Mroczkowskiej, Koordynator ds. projektów : emilia@doradcyenergtyczni.com.pl