Białe certyfikaty to wsparcie oferowane przez Państwo dla firm podejmujących działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

Białe Certyfikaty

Białe certyfikaty to wsparcie oferowane przez Państwo dla firm podejmujących działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

Działania dzięki, którym uzyskamy białe certyfikaty  to np. wymiana oświetlenia, docieplenie ścian, wymiana napędów silników, czy instalacja nowych źródeł ciepła. Przyznaje się je w zależności od ilości oszczędzonej energii, przy czym 1 certyfikat przysługuje za 1 toe (11,63 MWh) średniorocznej oszczędności energii.

Po uzyskaniu świadectw od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Klient może sprzedać certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energii w dogodnym dla siebie momencie (np. w marcu, gdy spółki obrotu rozliczają się z obowiązków, ceny świadectw są znacznie wyższe niż w innych miesiącach roku), lub bezpośrednio do spółki obrotu, w zamian za zryczałtowaną opłatę lub poprzez obniżenie ceny energii elektrycznej (w której znajduje się składnik odpowiedzialny za efektywność energetyczną) o kilka PLN/MWh przez ustalony okres czasu.

Białe Certyfikaty – jak pozyskać?

W celu uzyskania białego certyfikatu przedsiębiorca musi przejść przez następującą procedurę:

  • Określenie rodzaju i zakresu przedsięwzięcia,
  • Wykonanie audytu efektywności energetycznej,
  • Złożenie wniosku do Prezesa URE o wydanie świadectw,
  • Uzyskanie świadectw (w ciągu 45 dni),
  • Realizacja przedsięwzięcia,
  • Wykonanie audytu potwierdzającego uzyskaną oszczędność energii (dla przedsięwzięć powyżej 100 toe)

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo planuje wymienić oświetlenie w zakładzie produkcyjnym. Według wstępnych szacunków koszt wymiany oświetlenia to około 200 000 PLN, zaś szacowane oszczędności to około 175 MWh energii (ok. 15 toe) o koszcie ok. 70 000 PLN rocznie.

Audyt efektywności energetycznej potwierdza szacunki i forma uzyskuje od URE 15 świadectw efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwo następnie je sprzedaje. W zależności od ceny na TGE jej przychód wynosi:

  • Przy cenie 480 PLN/toe (kurs z dnia 06.11.2017) – 7 200 PLN,
  • Przy cenie 872,84 PLN/toe (średni kurs z ostatnich 12 miesięcy) – 13 092,60 PLN
  • Przy cenie 1 260,97 PLN/toe (kurs maksymalny z dnia 24.01.2017) – 18 914,55 PLN

Udział białych certyfikatów wynosi więc od 3,6% do 9,5% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Doradcy Energetyczni, promując działania służące poprawie efektywności energetycznej oferuje osobom zainteresowanym współpracom wsparcie w pozyskaniu białych certyfikatów. Nasza firma sporządza audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oferuje wsparcie w obrocie już pozyskanymi certyfikatami.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w tym zakresie proszone są o kontakt w celu ustalenia szczegółowego zakresu tego przedsięwzięcia: tel: 570-650-170,