Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Procedura zamiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego – od czego zacząć?

Podstawowym aspektem związanym z procesem zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego jest fakt, że należy zgrać między sobą termin wygaśnięcia i obowiązywania dwóch, różnych umów. Zatem w pierwszej kolejności sprawdź swoją umowę z dotychczasowym dostawcą i znajdź informacje na temat okresu wypowiedzenia.

Jeżeli w swojej firmie jeszcze nigdy nie dokonywałeś zmiany sprzedawcy energii lub gazu ziemnego z pewnością Twój okres wypowiedzenia wynosi 3 pełne miesiące  (Innogy, Enea, Tauron, PGE) lub 6 miesięcy z zapadalnością na koniec roku kalendarzowego w przypadku firmy Energa – tak zdajemy sobie sprawę, że to bardzo długo. W przypadku umowy na gaz ziemny z firmą PGING okres ten wynosi  jedynie 1 miesiąc.

Jeśli kiedykolwiek zmieniałeś dostawcę energii lub gazu ziemnego zwróć uwagę na okres obowiązywania umowy ponieważ tak jak w przypadku umów telekomunikacyjnych za zerwanie umowy przed okresem jej obowiązywania grożą Ci karne opłaty. Również w przypadku uzyskania od obecnego dostawcy energii elektrycznej czy gazu ziemnego rabatu cenowego z pewnością jest on obarczony zapisami, które mają Cię zniechęcić do zmiany sprzedawcy. W tej sytuacji okresy wypowiedzenia również mogą być inne niż te które wymieniliśmy powyżej.

Jak nie trudno się domyślić, kolejnym etapem jest zawarcie umowy z nowym dostawcą. Pamiętaj, że zawsze masz prawo zapoznać się z zapisami umowy przed jej podpisaniem. W firmie Doradcy Energetyczni każdemu Klientowi udostępniamy wzory umów firm, z którymi Klient ma podpisać umowę odpowiednio wcześniej tak by miał możliwość świadomego wyboru. Ustalamy również cenę za MWh oraz okres trwania umowy, które muszą zostać wpisane w nowej umowie. Pamiętaj, że masz do tego prawo i możesz wymagać tego od każdego przedstawiciela firmy energetycznej czy gazowej.

 

Zamiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego – jak to wygląda w praktyce?

Jeśli wybrałeś już nowego dostawcę mamy dwie możliwości:

  • wykonać procedurę zmiany we własnym zakresie (nie polecamy),
  • udzielić nowemu dostawcy pełnomocnictwa, aby to on wykonał wszystko w naszym imieniu (polecamy).

W momencie, kiedy zdecydujesz się udzielić pełnomocnictwa, całą procedurę uda się zamknąć w dwóch, prostych krokach. Pierwszym jest podpisanie umowy z nowym sprzedawcą wraz z pełnomocnictwem. W tym momencie wybrana przez Ciebie firma dokonuje wszelkich formalności w Twoim imieniu, dlatego nie musisz się niczym martwić. Przedstawiciel przedsiębiorstwa wypowie umowę dotychczasowemu sprzedawcy i  poinformuje o zmianach dystrybutora.

Jeżeli nadal masz pytania co do procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej czy gazu ziemnego śmiało pisz lub dzwoń pomożemy jak umiemy najlepiej.

Możesz również skorzystać z naszych usług a proces zmiany sprzedawcy będzie dla Twoje firmy przyjemności, którą również zauważysz na nowych niższych rachunkach za prąd lub gaz.