Czy prezes Urzędu Regulacji Energetyki otrzyma nowe uprawnienia?

Zmiany zachodzące na rynku energetyki to aktualnie jeden z najczęściej poruszanych tematów podczas politycznych oraz społecznych debat. Regularnie obserwujemy gwałtowne wzrosty cen gazu oraz energii elektrycznej, co spędza sen z powiek każdemu właścicielowi przedsiębiorstwa, a także członkowi gospodarstw domowych. W odpowiedzi na niepokojące wiadomości Urząd Regulacji Energetyki zdecydował się na upublicznienie nowych postulatów mających na celu znaczną poprawę aktualnej sytuacji na rynku energetycznym.

Czym jest URE i jakie są jego postulaty?

Pod skrótem URE kryje się nic innego jak Urząd Regulacji Energetyki. To organ administracyjny, który odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Do pozostałych zadań URE zaliczyć należy gwarancję efektywnego działania tego rynku, promowanie konkurencji oraz przeciwdziałanie monopolistycznym praktykom. Wbrew pozorom tego rodzaju regulacje są naprawdę istotne dla prawidłowego funkcjonowania rynku, który ciągle zmaga się z ryzykiem wykorzystania przez monopolistów swojej wysokiej pozycji rynkowej i w efekcie kształtowania cen energii elektrycznej na naprawdę wysokim poziomie. Urząd Regulacji Energetyki został powołany już w 1997 roku i od tego czasu funkcjonuje w oparciu o Ustawę – Prawo Energetyczne. Dość gwałtowne zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na rynku energetyki doprowadziły prezesa URE do zaprezentowania podstawowych postulatów. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przede wszystkim wprowadzenie w życie prostych procedur rezerwowej sprzedaży prądu, uzależnienie otrzymywania koncesji od oceny prawidłowości wykonywania działalności, znaczne zróżnicowanie zasad dotyczących przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych oraz odbiorców prywatnych, a także udzielenie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prawa do zmiany warunków przydzielania koncesji.

Najwyższe w historii ceny gazu oraz energii elektrycznej

Zmiany dotyczące cen gazu oraz energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z pewnością w ostatnim czasie przyprawiły o zawrót głowy nawet najstarszych analityków rynkowych. Twierdzą oni, że od praktycznie dwudziestu lat nie mieli do czynienia z takimi wahaniami dotyczącymi cen podstawowych złóż. Ostatni rok przyniósł praktycznie 70% wzrost prądy, natomiast gaz podrożał praktycznie pięciokrotnie. Wbrew pozorom ta tendencja nie jest spowodowana zmianami zachodzącymi w Polsce. Analitycy światowych rynków obserwują wzrost cen zarówno energii elektrycznej, jak i wszystkich pozostałych jej nośników wraz z węglem i ropą naftową. Z pewnością ogromną szansą dla Polski jest eksport nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie ceny charakteryzują się znacznie wyższą tendencją wzrostową. Jak łatwo zaobserwować, sytuacja państw sąsiadujących z naszym w kwestii cen energii elektrycznej wcale nie jest dużo lepsza.

Koniec regulowanych taryf za prąd

W Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat bardzo popularnym rozwiązaniem stał się system taryfowania energii elektrycznej, który zarówno ubogie, jak i bogatsze gospodarstwa domowe traktuje na identycznym poziomie. Polski Komitet Energii Elektrycznej wydał oświadczenie dotyczące konieczności zniesienia tego rodzaju taryf oraz konieczności zniesienia specjalnego dofinansowania dla osób najbardziej potrzebujących, a także narażonych na ubóstwo. Zastosowanie taryf w rozliczeniach za energię elektryczną i gaz według specjalistów może doprowadzić do znacznego ograniczenia konkurencyjności na rynku energetycznym. Ponadto PKEE zapowiada, że rezygnacja z najpopularniejszego obecnie sposobu rozliczania nie doprowadzi do gwałtownego zwiększenia cen prądu oraz gazu. Organizacja ta za idealny przykład wskazuje kilka państw europejskich, do których zalicza się Łotwę, Rumunię, Portugalię, Cypr czy też Bułgarię. Prognozy dotyczące cen na rynku energetycznym z pewnością nie należą do zadowalających.

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________