Czy Polacy chcą chronić klimat?

Problem zmian klimatycznych i katastroficznych skutków, które niosą za sobą, jest wciąż aktualny i staje się tematem coraz bardziej żywo poruszanym. Z roku na rok trudności związane z ochroną środowiska rosną, ale czy wraz z nimi rośnie świadomość społeczna i stanowcza postawa walki o zdrowy i czysty ekosystem?

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), będący instytucją finansową Unii Europejskiej, aktywnie wspiera program „Europejski Zielony Ład”. Jest to długofalowy projekt, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Znajdują się tam punkty dotyczące ochrony bioróżnorodności, dekarbonizacji wybranych regionów i emisji CO2 między innymi w sektorze transportowym. EBI pełni w tym programie szczególną rolę, ponieważ finansuje działania wpływające na polepszenie kondycji naszego środowiska.

Polacy a zmiany klimatyczne

Europejski Bank Inwestycyjny opublikował wyniki zleconych badań, z których wynika, że Polacy są świadomi skutków zmian klimatycznych, a także tego, że należy im przeciwdziałać, aby efektywnie odbudować i w dalszym ciągu dbać o ochronę środowiska. Uważają jednak, że to zmiana własnych przyzwyczajeń wraz ze wsparciem rozwiązań nowoczesnej techniki, pomogą najbardziej. Ich zdaniem regulacje prawne nie przyniosą większego skutku tak, jak wspólne nauczenie się dbania o naturę w świetle nowych oczekiwań i problemów.

Co warto wiedzieć o odnawialnych źródłach energii w Polsce?

Tak jak wszystko na tym świecie, człowiek również musi przystosować się do nowych warunków, które dyktuje przyroda. 35% respondentów stwierdziła, że bierne obserwowanie wprowadzania kolejnych restrykcji prawno-finansowych nie jest odpowiednim środkiem do walki. Podstawą jest radykalne podejście do kwestii nadmiernej konsumpcji, a także nieekologicznego transportu. Połączone z przemyślanymi inwestycjami w zieloną energię oraz coraz to nowszymi zdobyczami techniki, będą miały realny wpływ na jakość naszego środowiska.

Więcej odnawialnych źródeł energii!

To właśnie jeszcze większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, według 67% ankietowanych, powinno stać się główną misją sektora energetycznego. Generowanie energii ze źródeł odnawialnych takich jak opady, wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, pływy lub fale morskie jest mądrym i odpowiedzialnym rozwiązaniem. Największymi zaletami odnawialnych źródeł energii jest ich przyjazność środowisku i niewyczerpalność.

Problem węgla brunatnego, którego spalanie emituje do powietrza najbardziej szkodliwe dla człowieka i środowiska związki, jest wciąż żywo komentowany. Choć obserwuje się stopniowy spadek jego zużycia w polskim przemyśle, to nadal poziom ten daje wiele do życzenia. Choć węgiel jest tańszy i łatwiejszy w pozyskiwaniu, to jego zasoby są ograniczone i prędzej czy później koniecznym będzie zainwestowanie w skuteczniejsze oraz korzystniejsze źródła energii.

Zobacz nasze portfolio wykonanych instalacji: portfolio Doradcy Enegeryczni

Tak dla zielonego transportu

35% ankietowanych zaznaczyło, że podjęcie odpowiednich działań w obszarze transportu jest kluczowe dla poprawy aktualnego stanu klimatycznego. To również transport jest odpowiedzialny za znaczne pogorszenie się jakości powietrza i emisję większej ilości substancji ciężkich oraz szkodliwych. Inwestowanie w ekologiczne środki transportu to jeden z wielu pomysłów zadbania o czyste powietrze.

 

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________