Fotowoltaika — czy to się opłaca w Polsce?

Fotowoltaika — czy to się opłaca?

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest kosztowną inwestycją. Jej zakup oraz montaż mogą kosztować co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. W związku z tym, zanim podejmie się decyzje o skorzystaniu z odnawialnych źródeł energii, warto dokładnie przeanalizować opłacalność takiego przedsięwzięcia. Dobrze jest także rozważyć wszelkie opcje finansowania, a także wziąć pod uwagę przepisy prawne dotyczące fotowoltaiki.

Prosumencki charakter fotowoltaiki

W ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) ustalono, że właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą nie tylko produkować prąd na własne potrzeby. Oprócz tego mają opcję „oddania” wyprodukowanej nadwyżki do sieci energetycznej, a następnie odebrać jej część, gdy produkcja okaże się niewystarczająca. Takie zasady dotyczą mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, przy czym:

  • w przypadku instalacji nieprzekraczających 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci właściciel może odebrać 0,8 kWh,
  • dla instalacji o mocy między 10 a 50 kWp oddanie 1 kWh umożliwia odebranie 0,7 kWh.

W ten sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej staje się prosumentem, czyli konsumentem zaangażowanym we współtworzeniu energii elektrycznej. Takie osoby są zwolnione z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej czy uzyskania pozwolenia na budowę (co jest konieczne w przypadku instalacji o większej mocy).

Zobacz nasze portfolio wykonanych instalacji: portfolio Doradcy Enegeryczni

Fotowoltaika ile kosztuje? Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej?

Dotacje na fotowoltaikę

W Polsce osoby zainteresowane montażem paneli fotowoltaicznych mogą skorzystać z różnych dotacji. Wśród nich warto wyróżnić „Mój prąd” czy „Czyste powietrze”, które mają charakter ogólnopolski. Jednak istnieją także programy regionalne, które także są bardzo atrakcyjne. Warto mieć na uwadze fakt, że dotacje się nie sumują. Dlatego nie można pokryć kosztów tej samej instalacji z różnych dofinansowań.

Opłacalność fotowoltaiki a ulga podatkowa

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje także ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne. Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobo fizycznym rozliczającym się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu. Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktur, sumując kwoty brutto i odliczając od nich kwotę sfinansowaną z dotacji, W zależności od wysokości podatku, oszczędności z tytułu ulgi termomodernizacyjnej mogą być różne.

Jeżeli kwota ulgi przekracza roczny dochód, nadwyżkę można odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna 15 pytań i odpowiedzi!

Jak obliczyć opłacalność fotowoltaiki?

Znając faktyczny koszt planowanej instalacji fotowoltaicznej, czyli biorąc pod uwagę nie tylko cenę systemu i jego instalacji, ale też kwoty dotacji i ulgi termomodernizacyjnej, można dokonać obliczenia opłacalności inwestycji. Do tego potrzeba oszacować roczne zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie oraz przewidywaną produkcję energii.

Posiadając te wszystkie dane, należy obliczyć, jak dużo mniej będzie się płaciło za energię elektryczną w ciągu roku po montażu instalacji. Dzieląc koszt planowanej inwestycji przez przewidywaną zaoszczędzoną kwotę w ciągu roku, otrzymujemy liczbę lat, w ciągu których fotowoltaika się spłaci. Możesz sprawdzić przykładową instalację domu jednorodzinnego: doradcyenergetyczni.com.pl/przykladowa-kalkulacja-instalacji

 

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________