Produkcja i zysk z energii z fotowoltaiki!

Produkcja energii z fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych jest zależna od warunków nasłonecznienia oraz od ustawienia i położenia instalacji. Wpływ kąta nachylenia instalacji względem ziemi oraz azymutu instalacji (odchylenia od kierunku południowego) na produkcję energii pokazuje poniższa tabela:

Optymalnym kątem montażu w kontekście produkcji rocznej jest kąt ok. 30 stopni oraz kierunek południowy. Jednocześnie pewne odchylenia od kierunku idealnego wnoszą stosunkowo niewielkie straty w produkcji energii. Jednocześnie montując kolektory słoneczne zależy nam nam tym, aby zmniejszyć szczyty produkcji w środku lata, a jednocześnie zwiększyć ilość energii poza tym okresem. Dlatego też w przypadku montażu kolektorów słonecznych, typowym kątem montażu jest kąt ok. 45 stopni. Przyjmując, że roczna suma napromieniowania to 1150 kWh/m2, a straty w systemie fotowoltaicznym wynoszą około 18,5%, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp jest w stanie wyprodukować około 1000 kWh energii w ciągu roku. Wykres przedstawiający produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kWp w Polsce w skali roku:

Należy pamiętać, że 75% energii produkowane jest w półroczu od kwietnia do września (chociaż w ostatnich 2-3 latach jest to zmienne i wyższa produkcja trwa nawet do października), co jest niezwykle istotne w przypadku instalacji autonomicznych.

 

Chcesz wiedzieć, jakie finansowanie możliwe jest w Twoim obszarze zamieszkania?

Napisz do nas!

Sprawdzimy to dla Ciebie i przygotujemy bezpłatną ofertę: kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl 

 +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________