Zmieniony program Czyste Powietrze + fotowoltaika!

Z początkiem marca, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał zmieniony, a wręcz odświeżony program Czyste Powietrze. Z założenia finansuje on wymianę kopciuchów i ocieplanie domów. Do nowej werji programu Czyste Powietrze, włączono inwestycje na fotowoltaikę, będzie można dostać do 5 tys. zł dotacji. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmieniony program Czyste Powietrze. 

Budżet programu

  • Wyniesie aż 103 mld zł w latach 2018-2029. Do tej pory podział wyglądał tak: 63,3 mld zł na dotacje, 39,7 mld zł na pożyczki. WFOŚiGW udzielały zarówno dotacji, jak i pożyczek. Od teraz tak nie będzie.
  • Budżet nowego programu Czyste Powietrze wygląda następująco: 63,3 mld zł to „dotacje” – w tym udzielane w ramach programu Stop Smog, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa. Pozostałe 40 mld zł to kredyty udzielane przez banki. To one, nie WFOŚiGW będą udzielały kredytów na inwestycje. Możliwe jest też zaangażowanie gmin. 

Limit dochodu i dotacji

  • Ważny elementem kwalifikacji jest fakt, że roczny dochód beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wprowadzono dotacje do 50 % kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.  Ma to być nie więcej niż 5 tys. zł – czyli tak, jak w programie Mój Prąd.
  • Dotacje do pomp ciepła zmniejszono i uzależniono od ich typu.  Zasada jbrzmi: niższy standard efektywności to 30% dotacji, wyższy – 45 %. Przy termomodernizacji dotacje pokryją 30 % kosztów.

Wartość przedsięwzięcia

  • Zniesiono minimalną (7 tys. zł)  i maksymalną (53 tys. zł) wartość przedsięwzięcia. Zamiast tego limit dotacji: wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy inwestycji obejmujących zakup i montaż źródła ciepła. Maksymalnie będzie można uzyskać 30 tys. zł dotacji, pod warunkiem że przedsięwzięcie obejmie też fotowoltaikę.

Czytaj także: Zasady programu „Mój prąd” sprawdź i otrzymaj dotację na panele!

Start inwestycji

  • Zmienił się również przepis dotyczący terminu rozpoczęcia inwestycji. Data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.  Teraz pierwsze koszty (poza nielicznymi wyjątkami, jak np. audyt) można ponieść najwcześniej w dniu złożenia wniosku.

Podwyższone dotacje, ale nie dla wszystkich!

  • O podwyższone dotacje wysokości 60% mogą starać się osoby uboższe. Wyznaczono miesięczny limit dochodów, czyli 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie daje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalnie – gdy przedsięwzięcie obejmie fotowoltaikę – będzie można uzyskać 37 tys. zł.

Czytaj także: Fotowoltaika 2019 podsumowanie i plany na 2020 rok

Nowe możliwości dla… gazu?

  • Istnieje również możliwość wymiany źródła ciepła.

Kiedy ruszy nowy program Czyste Powietrze? 

Według zapowiedzi, zmiany zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Wtedy też ma być udostępniona możliwość składania wniosków internetowych przez stronę gov.pl.

 

Chcesz zamontować panele w swoim domu?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas!

kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________