Zmiany w zasadach rozliczania prosumentów i spółdzielni, czy będzie łatwiej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o nowych wersje projektów rozporządzeń w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz spółdzielni energetycznych. Jak się okazuje, trwają prace nad nowelizacjami ustawy o OZE,  ma dotyczyć biometanu.

W 2020 zgłoszono wiele uwag do projektów rozporządzeń dotyczących prosumentów i spółdzielni energetycznych. Część została uwzględniona, m.in wydłużono czas na wejście w życie nowych rozwiązań a także kwestia rozliczania. Prosumenci oraz spółdzielnie będą mieć podobny wzór formularza.

Wektorowa metoda bilansowania licznika?

W nowym projekcie dotyczącym prosumentów wspomina się, że liczniki zdalnego odczytu rejestrują odrębnie ilość energii elektrycznej, która została wprowadzona do sieci i pobrana z sieci. Liczniki sumują energię elektryczną na wszystkich fazach. Bilansowanie prosumentów jest dokonywane w ciągu 1 godziny. Doprecyzowano, że stosuje się wektorową metodę bilansowania międzyfazowego.

Przeczytaj również: Fotowoltaika TOP 5 największych mitów! Poznaj je i dowiedz się prawdy!

Nowelizacje ustawy o OZE ciąg dalszy:

W MRPiT oraz w MKIŚ trwają właśnie prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa rozwiązań z Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). 

W niedługim czasie ma się ukazać projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadzający rozwiązania dla biometanu.

Niestety nie ma jeszcze oficjalnej propozycji zapisów, które wprowadzą do ustawy o OZE prosumenta zbiorowego i wirtualnego, czego wymaga dyrektywa RED II.

Czekamy na aktualizację zmian.

źródło: wysokienapiecie

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________