Zmiany w rozliczeniu energii z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku

Zmiany w rozliczeniu energii z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku?

Projekt zmian ustawy o OZE, który przyjął w ostatnich tygodniach Sejm, przewiduje zmiany w rozliczeniu prosumentów od kwietnia 2022 roku, co oznacza przejście z systemu opustów na tzw. netbilling czyli rozliczenie za wprowadzony do sieci prąd po cenach rynkowych. Co zmienia ta ustawa?

Pomysłów i głosów zmian odnośnie tej ustawy było wiele. Pierwotnie proponowo rozliczenie energii prosumentów na zasadach net meteringu oraz wprowadzenie prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Poprawki zmieniły proponowany system na net billing, natomiast prosument wirtualny miałby obowiązywać dopiero od 2 lipca 2024 roku. To rozwiązanie popiera Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Przedstawiciele gmin, którzy uczestniczą w unijnych projektach “parasolowych” argumentowali za wydłużeniem okresu vacatio legis. Na wieść o zmianie przepisów mieszkańcy wycofują się z projektów, co może stanowić potem problem z rozliczeniem unijnego dofinansowania i poskutkować karami do 25% wartości projektu. W samej Małopolsce jest w teraz realizowanych 8 projektów parasolowych, obejmujących 20 000 gospodarstw domowych, a wartość inwestycji wynosi 200 mln zł.

Opłacalność a ryzyko?

Od początku najwięcej mówi się o opłacalności fotowoltaiki dla prosumentów w nowym systemie net billingu. Według propozycji, prosument rozliczałby wartość energii wprowadzonej do sieci i pobranej. W przypadku energii wprowadzonej uzyskiwałby cenę rynkową, a pobierałby energię jak każdy inny odbiorca, czyli wraz z opłatą dystrybucyjną oraz wszystkimi opłatami i podatkami. Propozycja ta zakłada też rozwiązanie, by prosumenci nie budowali instalacji na wyrost – nadwyżkę z danego miesiąca prosument może wykorzystać w ciągu roku, potem odbiera nadpłatę, ale nie więcej niż 20% wartości energii. Problem pojawia się w kosztach magazynowania i oddawania energii, kiedy jej zapotrzebowanie jest większe a produkcja mniejsza. Dlatego trwają pracę nad rozwiązaniem, które wspomoże ten proces. 

Na koniec września 2021 liczba prosumentów w Polsce przekroczyła 700 tys, moc PV przekroczyła już 6 GW, z czego ponad 4 GW  to instalacje prosumenckie. Wydaje się, że to najlepszy i najbardziej opłacalny czas na własną instalację, taniej nie będzie, drożej na pewno. 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________