Zasady programu „Mój prąd” sprawdź i otrzymaj dotację na panele!

Program „Mój prąd”, w którym można pozyskać dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne, nadal trwa. To jedna z lepszych wiadomości dla inwestorów rynku fotowoltaicznego.

Zgodnie z zasadami ogłoszonymi rząd programu „Mój prąd” osoby fizyczne instalujące domowy system fotowoltaiczny o mocy od 2 kW do 10 kW będą mogły liczyć na dotację w wysokości do 5 000 zł, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50 % kosztu kwalifikowanego.

Jak wiadomo, rząd ma przeznaczyć na program „Mój prąd” w sumie 1 miliard złotych, co powinno wystarczyć na dotacje dla około 200 tys. prosumentów, czyli właścicieli domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Analizując zasady programu „Mój prąd” przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rządzący tym programem wiemy, że

  • nabór wniosków o dotacje, który ma się odbywać w trybie ciągłym, aż do wyczerpania budżetu;
  • inwestorzy nie muszą odkładać decyzji o instalacji, jeśli chcą skorzystać z rządowej dotacji. Koszty kwalifikowane, obejmujące w programie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą zostać poniesione już od dnia 23 lipca 2019 r., przy czym liczy się nawet nie sama data wstawienia faktury. NFOŚiGW przyjął, że datą poniesienia wydatku będzie data opłacenia faktury;
  • dofinansowana w programie „Mój prąd” inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi zostać zrealizowany w momencie składania wniosku o dotację;

W związku z tym, wnioski o dotację mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy z dystrybutorem energii i zainstalowaniu przez niego licznika dwukierunkowego. Zgodnie z zasadami programu „Mój prąd” ten etap ma być równoznaczny z zakończeniem inwestycji.

UWAGA! Jeśli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o dotację w ramach programu „Mój prąd”.

Ponadto dotacja może zostać przyznana jedynie na montaż nowych urządzeń, wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją, a program nie umożliwi dofinansowania rozbudowy już istniejącej instalacji.

Beneficjent dotacji z „Mojego prądu” zostanie zobowiązany do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Mniej formalności, czy to możliwe?

Obiecująco wyglądają zapowiedzi skrócenia procedowania formalności wymaganych do przyznania dotacji, co do tej pory potrafiło być problemem w innych programach dofinansowania realizowanych przez NFOŚiGW.

Osoby chcące skorzystać z dotacji mają składać wniosek o dofinansowanie, dołączając fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury oraz dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Wniosek automatycznie po zatwierdzeniu przez NFOŚiGW stanie się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność, a Fundusz nie będzie wymagał od wnioskodawcy zabezpieczenia dla przyznawanej dotacji.

Wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW.

Nie przewidziano elektronicznej formy składania wniosków. Będzie je można złożyć tylko w formie papierowej pocztą, kurierem lub osobiście w NFOŚiGW.

 

Chcesz zamontować panele w swoim domu?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________