Wysokości stawki opłaty OZE na rok 2021!

Przygotowaliśmy aktualizację z informacją w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok 2021 od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020

Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.) informuję, że stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2021 wynosi:

2,20 zł/MWh

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku. W przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w niniejszej Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od dnia 1 stycznia 2021 r. stosować opłatę OZE według stawki opublikowanej w niniejszej Informacji.

 

Chcesz zamontować panele w swojej firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________