Smart Metering w ofercie Doradcy Energetyczni

Doradcy Energetyczni jako pierwsza firma w Polsce wprowadzają do swojej oferty Smart Metering. Inteligentny, zintegrowany system pomiaru energii elektrycznej.

To co od jakiegoś czasu starają się robić Operatorzy Systemu Dystrybucji poprzez wymianę drogich liczników energii, Doradcy Energetyczni realizują za pomocą małych, bezinwazyjnych urządzeń montowanych na licznikach. Co więcej nowoczesne liczniki montowane przez OSD pozwalają na dostęp zdalny tylko dystrybutorowi. Rozwiązanie DE natomiast jako głównego dysponenta danych licznikowych promuje odbiorcę. To odbiorca jeżeli będzie miał taka ochotę może udostępnić dane dystrybutorowi, sprzedawcy energii lub komukolwiek zechce. 

Doradcy Energetyczni wraz z usługą smart meteringu proponują bezpłatną dogłębną analizę danych i optymalizację kosztów.  Dostosujemy parametry dystrybucji do rzeczywistych potrzeb, uzyskamy dla Ciebie najlepsze ceny zakupu prądu dzięki dokładnej wiedzy o profilu zużycia a może również dostosujemy Twój proces produkcji do cen energii w ciągu doby. Nasze usługi nie kończą się na sprzedaży produktu lub usługi ale obejmują doradztwo w całym cyklu współpracy z naszą firmą.

[zielony]Zawsze po Twojej stronie[/zielony]

Smart Metering to przyszłość w energetyce i obecnie tylko nasza firma daje takie możliwości klientowi. Od lat trwa dyskusja jak wdrożyć smart metering na terenie całego kraju, jakie pozytywne efekty by to przyniosło. Wszelkie plany kończą się jednak,  kiedy przechodzimy do kosztów. Aby OSD mogło wprowadzić te usługi na sowim terenie musi wydać miliony na wymianę liczników. Każdy licznik to kilka tysięcy złotych plus ekipy elektryków… to daje miliony.

Nasza oferta nie wymaga żadnych prac specjalistów a urządzenie jest wielkości kapsla od butelki. Klient nie musi tego kupować a jest mu ono wypożyczane. Oferta nie dotyczy sprzedaży urządzenia a wypożyczenia i  daje dostęp do rzeczywistych danych licznikowych. Opracowana przez twórców urządzenia aplikacja na smartfona pozwala użytkownikowi ma dostęp do zużycia praktycznie wszędzie gdzie jest zasięg telefonii komórkowej a przez stronę WWW widzi prezentację graficzną i dysponuje danymi źródłowymi. Aplikacje pozwalają na ustawienie alarmów dotyczących przekroczenia mocy zamówionych lub skoki zużycia a tym samym odbiorca energii ma realny wpływ na rachunki za prąd. Może je porównywać pomiędzy obiektami, w czasie i na tej podstawie planować pracę np. oddziałów lub linii produkcyjnych.

Instalacja urządzenia na liczniku nie wymaga żadnego przeszkolenia, jest wręcz banalna i zajmuje nie więcej niż minutę. Urządzenie współpracuje z większością cyfrowych liczników  montowanych w naszym kraju i w żaden sposób nie wpływa na ich podstawowe funkcje. 

JUŻ TERAZ MOŻESZ MIEĆ RZECZYWISTĄ KONTROLĘ NAD KOSZTAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Oto przykładowy raport wygenerowany z aplikacji za miesiąc październik. Takie raporty możemy generować za dowolny okres i otrzymamy pełną analizę zużycia oraz kosztów energii.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OPOWIEMY O WSZYSTKICH FUNKCJACH URZĄDZENIA