zakup Fotowoltaiki

Rachunki za energie elektryczną w 2016 nieznacznie spadną.

17 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom indywidualnym.
Nowe ceny wchodzą w życie od stycznia 2016 roku. Według nowych stawek przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci o ok. 1-2 zł. netto miesięcznie mniej.
Na zamiany cen energii elektrycznej miały wpływ głównie spadające ceny tzw. „zielonych certyfikatów”
Stawki dystrybucyjne spadają średnio dla wszystkich grup odbiorców o 1,6 %, a dla odbiorców grup G gdzie dystrybucja jest najdroższa o 2%