Ceny praw do emisji CO2

Prawa do emisji CO2

Prawa do emisji CO2 to mówiąc w wielkim skrócie instrumenty rynkowe mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez światowe gospodarki. Są pokłosiem protokołu w Kioto z 1997 roku o ochronie klimatu i redukcji gazów cieplarnianych, gdzie wszystkie kraje przystępujące do traktatu zobowiązały się do określonego poziomu redukcji wypuszczanych do atmosfery gazów.  Jak można się domyślać największymi emitentami gazów są m in. elektrownie opalane węglem, które w naszym kraju stanowią podstawę systemu energetycznego.

Handel prawami do emisji CO2 European Emission Allowances (EUA)

Nie można zaadresować gazów w atmosferze dlatego na obszarze całej Europy obowiązuje nas jeden europejski system obrotu prawami do emisji (EUA), który jest nadrzędny nad rynkami krajowymi. Obrót emisjami polega na tym, że kraje członkowskie otrzymują określoną liczbę darmowych certyfikatów, które rozdzielają w gospodarce. Kraje których gospodarka nie zużyje wszystkich darmowych prawa do emisji CO2 może odsprzedać je innym krajom, które tego potrzebują. Handel prawami do emisji CO2 odbywa się na giełdzie w Niemczech a cenę kształtuje wolny rynek i zasada podaży i popytu.

Co to ma wspólnego ze wzrostem cen energii ?

Prawo do emisji CO2 bezpośrednio wpływa na cenę energii elektrycznej ponieważ jest on jej elementem składowym każdej MWh. W każdym kraju w innym stopniu ale w Polsce gdzie ok. 90% energii elektrycznej wytwarza się z paliw kopanych ma bardzo duże znaczenie, Aby wyprodukować 1 MWh  energię trzeba spalić określoną ilość węgla, ropy lub gazu i wyemitować określona liczbę ton CO2. Emisja jednej tony CO2 to jeden certyfikat. Ceny certyfikatów w okresie minionego roku wzrosły prawie dwu i pół krotnie. Z około 5-5,5 euro za tonę w marcu 2017 na prawie 13 euro na wczoraj. Ceny EUA w skali roku prezentuje poniży wykres.Ceny EUA

Co wpływa na cenę praw do emisji CO2?

Przede wszystkim popyt i podaż. Gospodarka w europie się rozwija przedsiębiorstwa widzą wzrost produkcji i zdając sobie sprawę ze zwiększonego zapotrzebowania na energie magazynują certyfikaty zamiast je sprzedawać. Z tego samego powodu przedsiębiorstwa które nie mają zapasu usiłują je zakupić.

Bardzo duży wpływ na cenę maja wytyczne UE co do poziomów redukcji i ustalenia wynikające z porozumień m. in.  tego z grudnia 2017 gdzie ustalono nowe cele na lata 2021 -2030.

Dziś mamy dowód, że Europa zamierza pozostać na czele globalnych działań w dziedzinie klimatu przez podejmowanie działań u siebie. (…) Porozumienie w sprawie rozporządzenia stawia nas na drodze do osiągnięcia naszego celu klimatycznego na 2030 r.” – oświadczył unijny komisarz ds. działań klimatycznych i energii Miguel Canete. 

Regulacja dotyczy m.in. ustanowienia celu redukcji o 40% z poziomu  stosunku do poziomu z 1990 roku, a także o 30% vs 2005 roku w sektorach dotychczas nieobjętych unijnym systemem handlu pozwoleniami na emisję (non-ETS).

Jak twierdzi francuska podsekretarz stanu w resorcie ekologii Brune Poirson ceny praw do emisji CO2 powinny mieć cenę na poziomie min. 25-30 euro za tonę.

Ile wówczas będzie kosztowała energia na polskim rynku ?

Jakie są prognozy dla cen energii ?

W ostatnich tygodniach cena czarnej energii w kontraktach terminowych bije kolejne rekordy. Biorąc pod uwagę że w naszym  kraju energia jest oparta na węglu a polityka Rządu nie promuje OZE. Elektrownia atomowa to śpiew bardzo odległej przyszłości. Ceny „zielonych certyfikatów”, których cena ma znaczny udział w cenie jaką płacimy z każdą MWh również sięgnęła dawno nie widzianych 80 zł notując aż 266 % wzrost vs ten sam okres 2017 roku.Ceny Zielonych certyfikatów na TGE

Prognozy nie są zbyt obiecujące należy zakładać, że ceny energii elektrycznej w naszym kraju będą wzrastać. Na razie będzie to odczuwał najbardziej sektor przedsiębiorstw ale przy zachowaniu obecnego trendu należy się spodziewać wniosków wytwórców energii do URE celem podniesienia cen dla odbiorców indywidualnych. Poniższy wykres prezentuje średnie ceny czarnej energii (uwzględniające ceny EUA) w minionym roku w kontraktach na rok 2019, 2020 i 2021.Ceny Energii Elektrycznej na TGE

Doradcy Energetyczni na bieżąco monitorują rynek energetyczny w Polsce jak i Europie i na tej podstawie doradza swoim klientom zakupy energii elektrycznej na najbliższe miesiące i lata.  Gratulujemy naszym dotychczasowym klientom zabezpieczenia cen na atrakcyjnych poziomach.

Nie chcesz zastanawiać się ile Twoje przedsiębiorstwo zapłaci za prąd lub gaz w kolejnym roku. 

Przeczytaj również: Ceny energii elektrycznej biją kolejne rekordy!

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________