zakup Fotowoltaiki

Powstanie Centralny System Wymiany Informacji między OSD i Sprzedawcami

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ogłosiło dialog techniczny mający na celu m.in. uzyskanie informacji potrzebnych do ogłoszenia zamówienia na zakup, wdrożenie i utrzymanie CSWI. Dialog jest podejmowany na wniosek sprzedawców energii, którzy od dawna domagali się standaryzacji procedur w tym obszarze.

Planowany system ma mieć duże znaczenie dla  funkcjonowania detalicznego rynku energii,  bo ma ułatwić wymianę informacji pomiędzy OSD, sprzedawcami energii elektrycznej oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe. To co najważniejsze dla odbiorcy końcowego system ma określić i przyśpieszyć choćby takie elementy jak przekazywanie odczytów liczników energii elektrycznej pomiędzy OSD i Obrotem czyli będzie miał znaczący wpływ na terminowość i zgodność otrzymywanych faktur za przesył i zużycie energii.

BRAWO !!! szkoda że dopiero tyle lat po uwolnieniu rynku zorientowali się w końcu ze coś takiego by się przydało.  Trzymamy kciuki.