Poinformuj urząd o sposobie ogrzewania domu!

Początek roku 2021 wprowadza nowe zmiany dla właścicieli  budynków. Wprowadzono obowiązek informowania o sposobie ogrzewania pomieszczeń, a także podgrzewania wody pod krą grzywny od 20 do nawet  5 000 zł. Właściciele będą mieć na to 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu, którego projektowanie już trwa i ma ruszyć wiosną. Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, ma go określić dopiero minister ds. budownictwa.

Dane będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków do 1 MW, czyli nawet takie, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. 

Kogo dotyczy projekt CEEB?

Każdego, kto posiada budynek m.in domy jednorodzinne i wielorodzinne, lokale usługowe, budynki publiczne, biura, magazyny, hotelach, budynki gospodarcze, kościoły, szpitale itp.

Jakie informację znajdą się w ewidencji CEEB?

W systemie CEEB będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. W ewidencji znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domach jednorodzinnych. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, które ogrzewane są indywidualnie. Dodatkowo poza danymi o źródłach ciepła w ewidencji znaleźć się mają, informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej np. na termomodernizację budynku czy wymianę kotła grzewczego. Wykaz będzie uzupełniany m.in. przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach.

Deklaracja będzie zawierać dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W deklaracji trzeba będzie podać adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. 

 

Przeczytaj również: Jakiej mocy instalacja fotowoltaiczna pokryje moje zapotrzebowanie?

Kto odpowiada za projekt CEEB?

Projekt CEEB o wartości prawie 31 mln zł, z czego 26 mln zł  będzie dofinansowany z Unii Europejskiej. Będzie tworzony etapami zaczynając od 2021 roku. Całość ma być gotowa w sierpniu 2023 r.  Od momentu oficjalnego ogłoszenia i wejścia w życie ustawy, właściciele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowopowstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po oddaniu ich do użytkowania lub 14 dnia od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Przesłanie takich danych ma być obowiązkowe. Podobnie w sytuacji, kiedy dokonana zostanie zmiana źródła ciepła w budynku.

Na postawie informacji gromadzonych w CEEB samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem w swoich gminach. Docelowo w rejestrze mają znaleźć się dane z ok. 5 milionów budynków.

Czekamy na więcej informacji. 

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________