Odnawialne źródła energii, jakie mamy możliwości OZE?

Skutki negatywnego wpływu paliw kopalnych na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo są ogromne. Państwa zobowiązują się do ograniczania wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii. Mobilizuje się obywateli do segregowania śmieci i tworzy programy, które finansowo wspierają ekologiczne inwestycje.  Jakie możliwości zmiany ma przeciętny Kowalski? 

OZE w Polsce i na świecie

Dane z końca 2019 roku wskazują, że na świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 2 537 GW, które wykorzystują energię odnawialną. Tego rodzaju inwestycje zdecydowanie dominują jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze na całym świecie – w 2019 roku stanowiły one ok. 72% wszystkich tego typu inicjatyw. Tym samym udział energii odnawialnej w globalnym miksie wzrósł na koniec 2019 roku do 34,7%. 

A jak jest w Polsce?

Najbardziej pozytywną wiadomością są dane wskazujące na to, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w bardzo szybkim tempie (przyrost w 2019 roku był 9xwiększy niż w roku 2018!). Energia słoneczna znajduje się dopiero na 4 miejscu w rankingu wykorzystywanej mocy, jednak to właśnie fotowoltaiki dotyczy największy wzrost w ostatnim czasie. Według stanu na 1 sierpnia 2020 roku moc energii z promieniowania słonecznego wyniosła w Polsce 2261,347 MW, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 150%.

Jakie mamy możliwości? Poznaj odnawialne źródła energii:

1.       Energia słoneczna

Jest to energia prosto ze słońca, któa może być wykorzystywana na dwa sposoby do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

  • wytwarzania energii elektrycznej, odbywa się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania;
  • wytwarzania ciepła,  czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały.

2.       Energia wiatrowa

Jak działa? Farmy wiatrowe składają się z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to 3 główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik, czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię. Wszystko to, dzięki wiatrowi, który staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych.

3.       Energia wodna

Opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej kategorii, zaliczyć można, również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystaniu regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty produkcji takiej energii.

przeczytaj również: 4 najczęstsze usterki oraz błędy instalacji fotowoltaicznych

4.       Energia biomasy

Do wytwarzania energii  mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji, tzw. biomasa. Kluczowy jest tutaj proces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywnego wykorzystania. Rozróżniamy różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

5.       Energia geotermalna

To energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Ta energia jest jednym z najtrudniej pozyskiwanych źródeł energii odnawialnej, ponieważ złoża znajdują się głęboko pod ziemią (nawet do kilku kilometrów wgłąb!). Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do wykorzystania. Geotermia jest wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii cieplnej, jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej.

Co łączy wszystkie odnawialne źródła energii? W czasie generowania i produkcji energii nie są emitowane do atmosfery żadne szkodliwe substancje, ich wykorzystanie nie wpływa więc na zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie należą do tzw. „zielonej energii”.

przeczytaj również: TOP 4 rzeczy, które musisz wiedzieć przed montażem fotowoltaiki!

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________