Nowelizacja ustawy o utrzymaniu cen energii z połowy 2018 roku.

Informujemy, że znowelizowana ustawa dot. cen energii elektrycznej w 2019r. została przyjęta przez Sejm i Senat, podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana w dzienniku ustaw. Oznacza to, że ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji, czyli 29.06.2019r. 

W ustawie dokonano podziału 2019 roku na dwa okresy półroczne, pozostawiając uprawnienie do obniżonych cen energii elektrycznej na cały rok 2019 odbiorcom końcowym:

 • w gospodarstwach domowych,
 • mikro- i małym przedsiębiorcom (mikro do 10 zastrudnonych a małe do 50 etatów),
 • szpitalom,
 • jednostkom sektora finansów publicznych
 • innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Pozostałym odbiorcom końcowym z obszaru biznesu czyli średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.”

Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95%.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikro- i małymi przedsiębiorstwami,
 • szpitalami,
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Przedsiębiorców majacych problemy z interpretacją przepisów lub potrzebujących pomocy w złożeniu oświadczenia zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Klienta lub biurem. Kontakt

Dodano: 5.07.2019

Sprawdź czy warto

Wpisz swój numer, oddzwonimy:

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.