Nowelizacja ustawy o utrzymaniu cen energii z połowy 2018 roku

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu cen energii z połowy 2018 roku

Informujemy, że znowelizowana ustawa dot. cen energii elektrycznej w 2019r. została przyjęta przez Sejm i Senat, podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana w dzienniku ustaw. Oznacza to, że ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji, czyli 29.06.2019r. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu cen energii: postanowienia

W ustawie dokonano podziału 2019 roku na dwa okresy półroczne, pozostawiając uprawnienie do obniżonych cen energii elektrycznej na cały rok 2019 odbiorcom końcowym:

 • w gospodarstwach domowych,
 • mikro- i małym przedsiębiorcom (mikro do 10 zastrudnonych a małe do 50 etatów),
 • szpitalom,
 • jednostkom sektora finansów publicznych
 • innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Pozostałym odbiorcom końcowym z obszaru biznesu czyli średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Informacje i wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (pomoc de minimis, art. 7 ust. 4a-4d Ustawy) zostaną przedstawione po 31 sierpnia 2019 r.

Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw)będą przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wraz z pierwszym wnioskiem,nie wcześniej niż po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r.

Ubieganie się o pomoc de minimis przysługuje jedynie przedsiębiorcom (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b. Ustawy) będącym odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy.

Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95%.

Kogo dotyczy nowelizacja ustawy?

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikro- i małymi przedsiębiorstwami,
 • szpitalami,
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Przedsiębiorców mających problemy z interpretacją przepisów lub potrzebujących pomocy w złożeniu oświadczenia zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Klienta lub biurem. Kontakt

 Instrukcja-jak-wypelnic-oswiadczenie

Oswiadczenie-odbiorcy-koncowego-energii

Komunikat Ministerstwa Energii z 26 lipca 2019 :

W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.”

W związku z wieloma pytaniami i przedstawiamy naszą interpretację przepisów.

Nasi klienci, którzy zawierali umowy ze stałą ceną na lata 2018-2019 i dalej nie muszą się obawiać obowiązują ich ceny z umowy w całym okresie jej trwania.

Klienci na umowach negocjowanych, którzy mieli niższą cenę 30 czerwca 2018 (np mieli umowy z gwarancją cen tylko do końca 2018) i zawarli umowy sprzedaży na 2019 rok z wyższymi stawkami. Albo w trakcie trwania umowy sprzedawca zmienił cenę i zawarli aneks.  – Powinni złożyć oświadczenie do obecnego sprzedawcy aby uzyskać cenę z 2018 roku. Nowy sprzedawca wystawi faktury korygujące za I półrocze a za II półrocze będzie naliczał stawki z 2018 roku.

Umowy kompleksowe – klienci na takich umowach (Umowa kompleksowa czyli jedna faktura za sprzedaż i dystrybucję od takich firm jak PGE, Tauron, Enea Energa i Innogy) nie posiadają żadnej gwarancji ceny a sprzedawca może zmienić taryfę w dowolnym momencie jej trwania. Tak jak zrobił to PGE publikując 29 czerwca cennik obowiązujący od 1 lipca. Pozostali sprzedawcy z największej piątki nie zapowiadali takich ruchów jednak mogą to zrobić w kolejnych miesiącach. Aby się tego ustrzec należy wysłać oświadczenie a następnie skontaktować się z naszym biurem aby uzyskać stawkę gwarantowaną na kolejne lata.

Firmy, które chcą złożyć oświadczenia powinny zweryfikować na stronie aktualnego sprzedawcy możliwość wysyłki pism mailem. Nie ma sensu stać w kolejkach w POK wielu sprzedawców przyjmuje pisma mailem.

Przeczytaj również: Agroenergia 2019 – nabór wniosków

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________