Nowelizacja ustawy o OZE podpisana! Co zmienia?

Nowe przepisy o OZE czyli odnawialnych źródłach energii weszły w życie po podpisaniu nowelizacji przez prezydenta. Jeszcze chwila na formalności czyli publikację w Dzienniku Ustaw (ok 14 dni) i sektor energetyczny zyskuje nowe ustawy m.in o biopaliwach i biokomponentach a także o odnawialnych źródłach energii.

Projekt objmuje system taryfy FiP elektrowni wodnych o mocy do 2,5 MW, podnosząc próg z dotychczasowego poziomu 1 MW (również 2,5 MW to nowy próg dla biogazowni, co wpisano do nowelizacji jeszcze na rządowym etapie prac nad projektem nowelizacji).

Co zmienia nowa ustawa OZE?

W najnowszej nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii zdecydowało się wydłużyć czas potrzebny na uruchomienie sprzedaży energii z elektrowni, dla których w tegorocznej aukcji zostaną przyznane 15-letnie gwarancje odkupu energii po zaoferowanej cenie mającej dodatkowo podlegać indeksacji o inflację.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, tegoroczne aukcje mają umożliwić objęcie rządowymi gwarancjami sprzedaży energii instalacji o łącznej mocy aż około 3,4 GW, w tym 2 GW ma przypaść na duże farmy wiatrowe i około 0,7 GW na mniejsze farmy fotowoltaiczne o jednostkowej mocy do 1 MW. Zmieni się również termin sprzedaży aukcji z 36 na 42 miesiące. Dodatkowo termin na uruchomienie sprzedaży energii słonecznej w systemie aukcyjnym zostanie wydłużony z terminu 18-miesięcznego na 24 miesiące, licząc od dnia zamknięcia sesji aukcji a także energii z elektrowni wiatrowych na lądzie, który zostanie wydłużony z 24 do 33 miesięcy.

ustawa o OZE zmiany co zmienia i co daje
W nowej ustawie o OZE znajdziemy również przepisy wydłużające obowiązywanie umów przyłączeniowych, co ma pozwolić na uruchomienie produkcji energii z projektów, dla których zostanie zagwarantowane wsparcie w tegorocznych aukcjach. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów wiatrowych. Dla nich tegoroczna aukcja może być ostatnią szansą na sfinalizowanie pozostałych jeszcze na rynku projektów, których nie objęła wprowadzona w 2016 r. ustawa odległościowa.

Co daje nowa ustawa OZE przedsiębiorcom i konsumentom?

Zostaną prosumentami! Ustawa OZE obejmuje segment mniejszych instalacji, dlatego przedsiębiorcy posiadający mikroinstalacje definiuje się jako prosumenta, ponieważ ma im to umożliwić wejście do systemu opustów.
Dla przedsiębiorców posiadających już mikroinstalacje ma zostać utrzymana możliwość, alternatywnie do opustów, sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu, która zostanie rozszerzona o opcję sprzedaży energii innemu sprzedawcy. W tym przypadku, wprowadzono również obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych i wybranym przez wytwórcę sprzedawcą energii, co ma umożliwić dokonywanie zakupu nadwyżek energii elektrycznej.

W podpisanej w piątek przez prezydenta nowelizacji pojawiła się również inna interesująca i nowa koncepcja spółdzielni energetycznych. Funkcjonujący w jej ramach producenci energii odnawialnej za wprowadzenie nadwyżek do sieci będą mogli utrzymać tzw. opust – stosowany od połowy 2016 r. w przypadku prosumentów – ale z niższym współczynnikiem 1:0,6.

Szczegóły wkrótce.