Ogłoszony 23 lipca program „Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, które zainwestowały bądź zamierzają inwestować w instalację fotowoltaiczną. Elektrownie o mocy od 2 do 10 kWp będą mogły otrzymać bezzwrotna dotację do 50 % kosztu kwalifikowanego nie więcej jednak niż 5000 zł na jedna instalację.

Najważniejsze założenia:

Przewidziany budżet programu Mój Prąd to 1 MLD złotych. Inwestycja musi być ukończona w momencie składania wniosku i liczy się kolejność zgłoszeń a nabór trwa do wyczerpania środków.

Jak informuje Ministerstwo Energii nabór wniosków do programu Mój Prąd ma się rozpocząć z końcem sierpnia 2019 roku.  Dopłaty otrzymają wszystkie instalacje spełniające powyższe kryteria, których koszty zostały poniesione po 23 lipca 2019 r i liczyć ma się data opłacenia faktury.

Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:

  1. wniosku o dofinansowanie (czekamy na publikację wzoru przez NFOŚiGW),
  2. faktur za zakup i montaż instalacji PV,
  3. dowód opłacenia faktury
  4. dokumentem potwierdzającym instalację licznika dwukierunkowego przez OSD.

Doradcy Energetyczni pomagają w uzyskaniu środków i a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZADBAMY ABYŚ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MÓJ PRĄD

Zapraszamy do kontaktu 22 370 29 70