iso 50001

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ – ISO 50001

Celem wdrożenia ISO 50001 jest ciągłe doskonalenie wyniku energetycznego, który ma wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.  iso 50001

Podstawową korzyścią wdrożenia systemu zarządzania energią jest monitorowanie wszystkich istotnych i zidentyfikowanych procesów energetycznych. Monitorowanie, mierzenie i analizowanie zużycia energii pozwala przedsiębiorcom na wyznaczanie nowych celów polegających na redukcji kosztów działalności. Efektywne zarządzanie energią sprzyja osiągnięciu przez firmę sukcesu. Obniżenie kosztów jej zużycia to niższe koszty działania, a tym samym wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.

W związku z powyższym zaleca się wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001. W ramach wdrożenia procedur ISO 50001 konieczne jest przeprowadzenie szeregu czynności:

  1. Przegląd procedur u Klienta i stworzenie procedur dedykowanych do zarządzania energią
  2. Przegląd procesów wykorzystujących nośniki energetyczne
  3. Przegląd audytu energetycznego i zapoznanie się z jego wynikami
  4. Dobór narzędzi w uzgodnieniu z klientem dostosowanych do jego specyfiki i stopnia dojrzałości organizacji
  5. Opracowanie harmonogramu wdrożenia
  6. Opracowanie metodologii mierzenia wyników efektywności realizacji strategii efektywności energetycznej i metodologii wdrożenia działań korygujących
  7. Monitorowanie stosowania zaleceń w pozwalających na certyfikację ISO 50001

Wyniki prac audytowych zawarte w powyższym raporcie mogą z powodzeniem stanowić materiał wsadowy na potrzeby procedury wprowadzania systemu zarządzania energią.

Podstawową korzyścią z wprowadzenia normy jest ograniczenie zużycia energii będące wynikiem stosowania się do zasad w niej obowiązujących. Zgodnie z najlepszymi praktykami popartymi wynikami wdrożeń ISO 50001 przedsiębiorcy decydujący się na system zarządzania energią mogą zredukować zużycie nośników energetycznych od 5%, a w skrajnych przypadkach nawet do 15%.

Dodatkowa korzyścią wynikającą z implementacji systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001 jest brak konieczności przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku).

Wdrożenie systemu ISO 50001 wymaga od przedsiębiorcy aktywnego uczestnictwa w procesie oraz gotowości na wprowadzenie zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proces implementacji zaleceń systemu przebiega sprawniej w organizacji, która już posiada jakiś system zarzadzania (np. ISO 9001, ISO 140001).

Przedsiębiorcy wprowadzający zasady zgodne z ISO 50001 musza liczyć się z tym, że efekt wdrożenia nie będzie widoczny w perspektywie krótkookresowej. Pierwsze efekty – jeżeli system zostanie wdrożony zgodnie z najlepszymi praktykami powinny być widoczne w perspektywie roku od jego wprowadzenia.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w tym zakresie proszone są o kontakt w celu ustalenia szczegółowego zakresu tego przedsięwzięcia: tel: 570-650-170,
e-mail: emilia@doradcyenergetyczni.com.pl.

 

Zespół Audytowy Doradców Energetycznych