zakup Fotowoltaiki

Gaz w 2016 roku będzie tańszy

17 grudnia prezes URE zatwierdził nowe taryfy głównych przedsiębiorstw gazowych:
PGNiG S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa, PGNiG Obrót Detaliczny, która sprzedaje gaz do odbiorców detalicznych a także przedsiębiorstw sieciowych: SGT EuRoPol Gaz oraz OGP Gaz – System.
Wejście w życie nowych taryf oznacza obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców zużywających powyżej 25 mln m3 o 6,8%, oraz dla odbiorców hurtowych o 4,6%. W przypadku gazu zaazotowanego spadki wynoszą odpowiednio 6,1% oraz 5,2%.
Obniżenie cen gazu ziemnego idzie w ślad za spadającymi cenami ropy naftowej. Od początku 2015 roku obniżano ceny gazu już czterokrotnie, łącznie oznacza to spadek cen w stosunku do grudnia 2014 r. dla gazu wysokometanowego o ok. 20%, a dla gazu zaazotowanego o 15% .
Dla odbiorców detalicznych (PGNiG Odbiór Detaliczny) ceny gazu spadają o 3,5 %. stawki opłat abonamentowych o niecałe 10 %.
Dla odbiorców o mocy wyższej niż 110 kWh/h ceny gazu spadają o 2 % ale opłaty handlowe się nie zmieniają.
W przełożeniu na rachunek za gaz dla odbiorców końcowych powinno się to przełożyć w następujący sposób : W-1 spadek o 3,1%, w grupach W-2 spadek o 2,8%, zaś w grupach W-3 o 2,6%.
Gospodarstwa domowe używające gazu do ogrzewania w grupie W3 zapłacą około 7-8 zł. mniej miesięcznie czyli 84-96 zł mniej przez rok.
Nie ulegają zmianie stawki opłat dystrybucyjnych i przesyłowych.