zakup Fotowoltaiki

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami odnośnie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Czy każdy może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak. W połowie 2007 roku nastąpiło rozdzielenie dotychczasowych zakładów energetycznych na działalność sprzedażową i dystrybucyjną. Dzięki temu, każdy może dowolnie zmieniać sprzedawcę prądu, jedynie usługa dystrybucji musi być wykonywana przez firmę, na terenie której aktualnie znajduje się klient.

Na jaki okres muszę podpisać umowę ?

Umowę można zawrzeć na dowolny okres czasu, jednak im dłuższa umowa, tym dłuższa gwarancja niezmiennej stawki. Ma to szczególne znaczenie przy ciągłych wahaniach cen na rynku energii. Na dzień dzisiejszy najdłuższy termin umowy sprzedaży to koniec 2018 roku.

Jak bardzo skomplikowany jest proces zmiany sprzedawcy?

Dzięki nam, cały proces jest bardzo prosty i przejrzysty dla klienta – wszystko co musi zrobić klient to zaakceptować ofertę i podpisać przygotowaną dla niego umowę. Resztę formalności dopełniamy my. Zmiana sprzedawcy na własną rękę potrafi być kłopotliwa. 

Kto będzie odpowiedzialny za ewentualne awarie/brak prądu?

Kwestiami technicznymi instalacji, takimi jak zapewnienie ciągłości dostawy energii, naprawa urządzeń oraz odczyty liczników, zajmuje się Dystrybutor, który pomimo zmiany Sprzedawcy – pozostaje niezmienny. Zmiana sprzedawcy wpływa jedynie na koszt zakupu energii elektrycznej. 

Czy zmiana sprzedawcy coś kosztuje?

Zmieniając sprzedawcę, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Wszelkie formalności również dopełniane są przez nowego sprzedawcę. Dla klientów w taryfie B (bardzo dużych odbiorców) może istnieć dodatkowo potrzeba dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego koszty ponosi właściciel układu. 

Ile trwa proces zmiany Sprzedawcy?

Długość procesu zmiany Sprzedawcy uzależniona jest od okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Jeżeli przykładowo mają Państwo u obecnego sprzedawcy 1 miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, wtedy cały proces zmiany sprzedawcy od momentu podpisania umowy potrwa co najmniej 1 miesiąc, ale nie dłużej niż 2. 

Skąd Sprzedawca będzie znał stan moje licznika?

Państwa obecny Dystrybutor zobowiązany jest do przekazywania nowemu Sprzedawcy bieżących wskazań liczników swoich Klientów. 

Kto będzie odczytywał zużycie?

Lokalny Dystrybutor (OSD). 

Czy dystrybutor może mi zmienić opłaty, jeżeli będę kupował prąd od kogoś innego?

Nie. Opłaty za dystrybucję regulowane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co w praktyce oznacza, że dystrybutor nie może ich zmienić bez jego zgody. 

Czy mogę zmienić grupę taryfową w trakcie trwania Umowy?

Tak. Zmiana taryfy wiąże się przede wszystkim ze zmianą wysokości i sposobu naliczania opłat za dystrybucję (przesył) energii elektrycznej. Dobór odpowiedniej taryfy pozwala na znaczne oszczędności, jednakże powinno się go dokonywać jedynie po analizie profilu zużycia i potrzeb danego klienta, gdyż nierozważna zmiana taryfy może nawet zwiększyć opłaty!

Czy po zakończeniu Umowy będę miał możliwość powrotu do pierwotnego Sprzedawcy?

Oczywiście. Na zakończenie umowy można ją przedłużyć lub podpisać nową z dowolnym sprzedawcą, nawet tym pierwotnym. Przy zmianie sprzedawcy należy jedynie pamiętać o zachowaniu okresu wypowiedzenia 

Czy podpisując umowę z nowym Sprzedawcą będę musiał sam rozwiązać umowę z obecnym Sprzedawcą?

Nie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wszelkie formalności znajdują się po stronie nowego Sprzedawcy. 

Ile faktur będę dostawał po zmianie sprzedawcy?

Dwie – jedną za sprzedaż energii elektrycznej (od nowego sprzedawcy), a drugą za jej dystrybucję (od obecnego dystrybutora, który w przypadku, gdyby był też sprzedawcą, wystawiałby 1 fakturę zbiorczą). 

Ile mam dni na zapłacenie faktury?

Standardowo jest to 14 dni od daty wystawienia. 

Co to jest opłata handlowa?

To opłata, którą ponosi Klient na rzecz Sprzedawcy, za prowadzoną obsługę handlową, związaną ze sprzedażą i rozliczeniami energii elektrycznej. 

Co dzieje się po wygaśnięciu terminu obowiązywania Umowy ?

W przypadku umowy na czas nieokreślony, jeżeli nie zostanie złożone w formie pisemnej wypowiedzenie umowy, to automatycznie ulega ona przedłużeniu na czas nieoznaczony na Ogólnych Warunkach danego sprzedawcy. Natomiast w przypadku umowy na czas określony, zostaje ona zakończona. 

Kto zawiera nową umowę na dystrybucję prądu z Klientem, który zdecydował się zmienić Sprzedawcę?

Nowy sprzedawca – przy podpisywaniu umowy, klient podpisuje jednocześnie pełnomocnictwo, na mocy którego upoważnia nowego sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w jego imieniu.