Dotacje na fotowoltaikę! Fotowoltaika opłacalna jak nigdy!

Polacy pokochali panele słoneczne, co można zaobserwować zwiększeniem instalacji w 2020 w stosunku do 2019 ponad o 160%! Prawdziwy boom na fotowoltaikę rozpoczął się w 2019 roku wraz z ujednoliceniem stawek VAT w wysokości 8% na instalacje fotowoltaiczne na domu i innych budynkach oraz na gruncie, z włączeniem przedsiębiorców do grona prosumentów, a przede wszystkim w wyniku uruchomienia programu rządowego „Mój prąd”, w ramach którego zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej jest dotowany przez NFOŚiGW kwotą do 5 000 zł.

Kim jest prosument? 

To osoba prywatna lub firma zużywająca energię elektryczną i jednocześnie posiadająca własną mikroinstalację produkującą energię z instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z ustawą o OZE prosument ma możliwość rozliczania się na preferencyjnych warunkach z zakładem energetycznym. Dzięki takiej sytuacji Polska znalazła się w czołowej TOP 5 unijnych krajów o największym przyroście mocy w elektrowniach słonecznych w 2019 r. Przed nami znalazły się Hiszpania, Niemcy, Holandia i Francja.

Kto zajmuje się instalacją?

Montaż instalacji fotowoltaicznej warto zlecić profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem, która w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pomoże nam dobrać mikroinstalację odpowiednią dla naszych potrzeb. Nasza firma Doradcy Energetyczni Sp z.o.o od 2012 roku, zajmuje się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, oferujemy kompleksową usługę od doradztwa i projektu, poprzez montaż, na serwisie i opiece powykonawczej kończąc. Dodatkowo pomagamy w dokumentacjach związanych z dotacjami, dla przykładu w Programie „Mój prąd”, który umożliwia otrzymanie do 5 000 zł a niedawno, pojawiła się również ulga termomodernizacyjna, co przyspieszy zwrot z inwestycji.

Program „Mój Prąd” wyliczenia

Dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 % kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne. O dofinansowanie nie będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają już instalacje fotowoltaiczne. Od 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ulga termomodernizacyjna dla właścicieli domów, którą można odliczyć w zeznaniu PIT w następnym roku. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania, dokona termomodernizacji w tym samym budynku, to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.

Dla przykładu w ciągu roku, w domu jednorodzinnym z 4 osobami, średnie zużycie to 4-6 MWh energii elektrycznej (4 000-6 000 kWh). 

Czym jest sieć? 

Zasady rozliczania są takie, że mając instalację o mocy do 10 kWp, możemy potem odebrać bez opłat 80% tego, co oddaliśmy. W przypadku instalacji powyżej 10 kWp przelicznik wynosi 70%. Ta 20-30% różnica ma zrekompensować dostawcy energii koszty przesyłu i obsługi sieci. Z dostawcą energii elektrycznej musimy mieć podpisaną tzw. umowę kompleksową, uwzględniającą zarówno opłaty za nią samą, jak i za przesył. To bardzo ważne, bo czasem mamy dwie umowy, z osobnymi firmami: operatorem odpowiedzialnym za przesył energii i z nim jesteśmy związani z powodu położenia działki w konkretnym miejscu oraz sprzedawca prądu, który dostarcza nam prąd.

Podczas korzystania z fotowoltaiki, wygląda to tak, że wyprodukowaną energię w pierwszej kolejności zużywamy na własne potrzeby, a następnie jej nadwyżka trafia do zakładu energetycznego, gdzie jest magazynowana i możemy odebrać jej 80%/70% zmagazynowanej energii.

Jak oszacować potrzebną energię?

Nasz doradca na podstawie miesięcznych rachunków oraz obecnego zużycia prądu dobierze instalację, która maksymalnie obniży ilość pobieranej energii z zakładu energetycznego. Po wstępnej akceptacji oferty wykonywany jest audyt, na którym oceniane są możliwości montażowe. Następnie po ustaleniu szczegółów podpisuje się umowę i wykonuje montaż.

Prace montażowe trwają kilka dni dla osób prywatnych. Inwestycja zwraca się po około 5-6 latach. Warto zadbać o wspomniane  finansowanie, które pomoże w szybszym zwrocie z inwestycji. 

 

Chcesz zamontować panele w swoim domu?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________