PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.

Program przewiduje dofinansowania na:

– źródło ciepła – wymiana starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania),

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

– mikroinstalację fotowoltaiczną,

– ocieplenie przegród budowlanych,

– stolarkę drzwiową i okienną dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Do kogo skierowane jest dofinansowanie?

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowych nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł netto, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. zł brutto). Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 1960 zł netto. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że roczny przychód nie jest wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (z grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

tani dom z tanim prądem

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

warunki dofinansowania

skorzystaj z dofinansowania z Doradcami Energetycznymi

Doradcy Energetyczni pomagają w uzyskaniu środków, a dzięki naszym ekipom monterów realizujemy inwestycje w 1 miesiąc.

Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu z Twoim Opiekunem lub jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem zapraszamy do kontaktu z Biurem.

podpisz umowę z Doradcami Energetycznymi