Czy transformacja polskiego sektora elektroenergetycznym staje się faktem?

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów czynności związanych z transformacją sektora elektroenergetycznego. Został on wystosowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Przełom w sektorze elektroenergetycznym w Polsce?

Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego wiąże się z procesem wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, będących własnością Skarbu Państwa. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie jej w sposób bezpieczny, adekwatnie do polskich warunków. Cały proces zajmie kilka lat, a jest on ukierunkowany przede wszystkim na pozyskiwanie energii ze źródeł nisko oraz zeroemisyjnych. Opracowanie projektu zajęło Ministerstwu Aktywów Państwowych kilka miesięcy. Po wpisaniu go do wykazu prac Rady Ministrów, zostanie on jeszcze poddany konsultacjom międzyresortowym oraz społecznym.

Audyt efektywności energetycznej firmy, po co i dla kogo?

Przyczyną unijna polityka klimatyczna

Konieczność opracowania planu transformacji wynikała w dużej mierze z kierunków polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Polska, jako kraj należący do europejskiej wspólnoty, musi podejmować odpowiednie działania, aby sprostać unijnym standardom. Tym bardziej, że wymogi stawiane przez UE, stanowią dla naszego kraju nie lada wyzwanie. Polska musi dokonać gruntownych przemian w sektorze elektroenergetycznym, który od długich lat opiera się przede wszystkim na węglu. Projekt zmian ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pokrycie sukcesywnie rosnącego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie wdrażane rozwiązania nie mogą doprowadzić do wzrostu cen energii, które uderzą w obywateli. Transformacja zadziała również na korzyść środowiska naturalnego oraz korzystnie wpłynie na rozwój całej gospodarki kraju.

Czy pompy ciepła przeganiają węgiel?

Co zyskają obywatele i gospodarka?

Celem programu transformacji jest jednak nie tylko dbałość o ceny, ale także troska o zdrowie i jakość życia Polaków. Badania opinii publicznej jednoznacznie wskazują, że kierunek ten popiera zdecydowana większość społeczeństwa. Transformacja zapewni czystsze powietrze i mniejsze obciążenie dla środowiska, ale może też być dużą szansą dla całej gospodarki. Wygeneruje bowiem ogromny impuls rozwojowy i nowe miejsca pracy.

Planowana transformacja w kierunku źródeł niskoemisyjnych to nie tylko unowocześnienie przemysłu oraz rozwój innowacyjnych branż i gałęzi. To możliwość rozwoju dla wielu rodzimych firm, dodatkowe wpływy do budżetu oraz kreacja nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Szacunki zawarte w „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” mówią, że do 2040 roku realizacja programu spowoduje powstanie ich nawet 300 tys.

Rynek wtórny paneli fotowoltaicznych – alternatywa dla nowych instalacji?

Wydzielenie aktywów węglowych

Dokument, o którym mowa, przewiduje, że w najbliższych latach czysta energia będzie w Polsce stopniowo zastępować węglową. Ma to się odbyć dzięki, budowie nowych niskoemisyjnych jednostek wytwórczych.  Jednak ze względu na ograniczenia instytucji finansowych, głównie ze względu na finanse właśnie. Jak się okazuje, banki nie chcą udzielać finansowania podmiotom, które mają w portfolio aktywa węglowe.

Transformacja sektora elektroenergetyczny, jak będzie wyglądał podział?

Warto wiedzieć, że PGE, Enea oraz Tauron są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych. Wydzielenie ich z tych podmiotów odbędzie się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego. Nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, ze względu, że na planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych.

Proces ten zostanie poprzedzony niezbędnymi analizami oraz reorganizacją wewnątrz samych koncernów. Program przewiduje, że PGE, Enea oraz Tauron wskażą po jednej spółce wokół której dokonają integracji swych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach. Nastąpi to po przeprowadzeniu due diligence oraz stosownych wycen.

Rachunki z domu jednorodzinnego 2+2 rok po zainstalowaniu fotowoltaiki?!

Czy to bezpieczna transformacja dla Polski?

Po nabyciu od spółek energetycznych ich aktywów związanych z wytwarzaniem energii z węgla Skarb Państwa dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać, jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, który z jednej strony będzie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej – zrównoważoną transformację. Będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Nie będzie natomiast budować nowych. Wraz z wprowadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe. Dzięki temu transformacja zostanie przeprowadzona bezpiecznie dla systemu oraz jego odbiorców.

– Taka koncepcja wydzielenia aktywów węglowych przyczyni się do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej Polski – podkreśla wicepremier Jacek Sasin.

Pozwoli również na oszczędności poczynione dzięki ograniczeniu opłat emisyjnych. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze będą mogły służyć transformacji.

Realizacja programu rozpocznie się po przyjęciu przez rząd. Plany przewidują, że działania związane z samym wydzieleniem aktywów węglowych oraz uruchomieniem NABE powinny się zakończyć w przyszłym roku.

Czekamy na zielone zmiany, a Wy?

źródło: gov.pl 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________