Kto otrzyma dodatki do energetyki

Czy otrzymasz dodatki do energetyki? Kim jest odbiorca wrażliwy?

Ministerstwo Środowiska i Klimatu ma na dniach przedstawić propozycje poszerzenia grona beneficjentów  do dodatku energetycznego, mającego rekompensować odbiorcom wrażliwym wzrost cen energii. Czy jesteś tym odbiorcą?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, projekt zmian ustawy ma zawierać zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się do dodatków. Jedną z informacji, jaka się pojawiła to zakaz odcinania dopływu energii w tzw. miesiącach zimowych w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zalega z rachunkami. Takie rozwiązania są zgodne z niedawnymi wytycznymi Komisji Europejskiej dla rozwiązań chroniących konsumentów przed efektami wzrostu cen energii.

przeczytaj również

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych – od czego właściwie zależy?

Kim jest odbiorca wrażliwy?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Wypłatą dodatków energetycznych zajmują się gminy.  Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Chcesz oszczędzać na energii w domu lub firmie?

Chcesz otrzymać dofinansowanie?

Napisz do nas! kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl  / +48 22 370 29 70

__________

Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 r. w całym kraju poprzez sieć doradców klienta i centralne biuro w Warszawie. Nasz zespół liczy 100 doświadczonych doradców energetycznych. Od 2012 doradzaliśmy ponad 3 000 klientom – o łącznym wolumenie ponad 1 000 GWh. Posiadamy kompleksową ofertę dla firm oraz osób prywatnych z zakresu: FOTOWOLTAIKA / GAZ / PRĄD / AUDYT 

__________