Audyt

 

 

[tytul_sekcji][zielony]Audyt energetyczny[/zielony], ale po co?[/tytul_sekcji]

[kolumny ilosc=”2″]

[kolumna][fa_icon icon=”balance-scale” color=”#e1e1e1″ size=”60″]

Obowiązek ustawowy

Brak audytu do 30.09.2017 r. to kara w wysokości 5% przychodów. 

Nie wykonałeś jeszcze audytu ?! Skontaktuj się z nami jak najszybciej !

[/kolumna]

[kolumna][fa_icon icon=”money” color=”#e1e1e1″ size=”60″]

Oszczędności w zużyciu energii

Poprzez eliminowanie jej strat.

[/kolumna]

[kolumna][fa_icon icon=”line-chart” color=”#e1e1e1″ size=”60″]

Dodatkowe dochody

Poprzez pozyskiwanie własnej energii np. ze słońca.

[/kolumna]

[kolumna][fa_icon icon=”cogs” color=”#e1e1e1″ size=”60″]

System zarządzania energią

Będący częścią certyfikacji ISO 50 001

[/kolumna]

[/kolumny]

 

 

[tytul_sekcji][zielony]Obowiązek[/zielony], który warto wykonać rzetelnie[/tytul_sekcji]

  • Inwentaryzacja techniczno-budowlana mająca na celu dokładne opisanie badanego obiektu.
  • Zebranie wszystkich niezbędnych danych w tym ewentualnych pomiarów faktycznych do dalszych etapów analizy.
  • Ocena stanu technicznego przed modernizacją, ocenie podlegają wszystkie elementy obiektu.
  • Dokonanie niezbędnych pomiarów technicznych.
  • Dobór Technologii i analiza porównawcza.
  • Ocena opłacalności sugerowanych usprawnień – zestawienie parametrów i kosztów.
  • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia, który będzie zapewniał satysfakcjonujące oszczędności przy osiągalnym zaangażowaniu finansowym.
  • Opis techniczny optymalnego wariantu przewidzianego do realizacji – opis robót, dalszych działań.

 

 

[tytul_sekcji][zielony]Kto jest zobowiązany[/zielony] go wykonać?[/tytul_sekcji]

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:
[pomaranczowy]zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników[/pomaranczowy][br]
lub
[pomaranczowy]osiągnęło roczny obrót netto większy niż 50 mln. euro oraz suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln. euro.[/pomaranczowy]

 

 

[tytul_sekcji][zielony]Świadectwo[/zielony] efektywności energetycznej (białe certyfikaty) [/tytul_sekcji]

Klienci, którzy w wyniku działań np. rekomendowanych w audycie, poprawią efektywność energetyczną powyżej 10 TOE (Tona Oleju Ekwiwalentnego) otrzymają białe certyfikaty, którymi będą mogli obracać na rynku.

Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/TOE (tona oleju ekwiwalentnego), następnie waloryzacja 5% co roku.