Audyt energetyczny, ale po co?

Czy wiesz, że za brak audytu energetycznego w swojej firmie możesz otrzymać karę w wysokości 5% przychodów. 

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

  • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników
  • osiągnęło roczny obrót netto większy niż 50 mln euro oraz suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.

Czy warto wykonać audyt energetyczny w swojej firmie?

Owszem, że warto ponieważ w 80% firm przemysłowych to jeden z największych kosztów a dzięki audytowi możesz go obniżyć nawet do 40%!

Jak wykonać audyt energetyczny w firmie?

Warto zlecić go niezależnej firmie, która rzetelnie wykona inwentaryzację techniczno-budowlana mająca na celu dokładne opisanie badanego obiektu, zbierze niezbędne dane na temat pomiarów, oceni stan elementów obiektu odpowiadających za energię a także dobierze optymalny wariant dalszych działań. 

Co daje audyt energetyczny w firmie?

  • obniżenie kosztów 
  • dodatkowe środki do ulokowania w inny sposób 
  • system zarządzania energią 

a także

Świadectwo efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Klienci, którzy w wyniku działań np. rekomendowanych w audycie, poprawią efektywność energetyczną powyżej 10 TOE (Tona Oleju Ekwiwalentnego) otrzymają białe certyfikaty, którymi będą mogli obracać na rynku.

Doradcy Energetyczni jako pierwsza firma w Polsce a może i w Europie udostępniło taką usługę dla firm.

Poczytaj więcej o audycie na naszej stronie www.doradcyenergetyczni.com.pl/audyt/

Skontaktuj się z nami!
Zapraszamy do kontaktu z Twoim Opiekunem lub jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem zapraszamy do kontaktu z Biurem +48 22 370 29 70 kontakt@doradcyenergetyczni.com.pl